Deklarace dokumentu jako Standalone

Úvod
XML
Dokument
Hlavička XML dokumentu
Deklarace typu dokumentu
Deklarace dokumentu jako Standalone

Counter

Deklarace Standalone slouží jako informace o tom, zda je daný dokument samostatný a nezávislý na externích deklaracích, tj. deklaracích nacházejících se mimo hlavní dokument, nebo zda jeho obsah závisí na těchto externích deklaracích. V DTD, které se může nacházet i mimo hlavní dokument, mohou být například nastaveny implicitní hodnoty atributů, které jsou elementu implicitně přiřazeny. Obsah dokumentu potom závisí na tomto implicitním přiřazení, které však nemusí nutně být uvnitř hlavního dokumentu. Pokud se nachází jinde a je přitom nastaveno Standalone na "yes", pak nemá procesor povinnost tuto externí deklaraci načítat, a to může způsobit „vytvoření“ jiného dokumentu, než jaký je požadován. Většinou však tento parametr deklarace XML není zapotřebí. Důvodem je standardní nastavení, které říká, že pokud se v dokumentu nachází externí deklarace, pak je Standalone nastaveno standardně na "no". Důvodem pro změnu tohoto nastavení může být například síťové využití, při kterém je zapotřebí stáhnout ze serveru kromě samotného hlavního dokumentu i tyto externí deklarace. Pokud ale víme, že v externích deklaracích se nenachází nic podstatného pro vlastnosti dokumentu, pak můžeme nastavit Standalone na "yes", čímž můžeme zabránit zbytečnému stahování dalších dat po síti.