SAX cs

Úvod
Nástroje pro zpracování XML
SAX
DOM
Srovnání SAX a DOM

Counter

SAX je zkratkou pro Simple API for XML. SAX je standardem definovaným pro některé programovací jazyky (Java, Python, Perl, ...). V současnosti je aktuální verze 2 standardu SAX.

SAX je rozhraní řízené událostmi. Události jsou generovány na základě zpracování (parsování) vstupního dokumentu (SAX Parser tak funguje v kontextu UML jako aktor). Jednotlivé typy událostí jsou vyvolávány na základě prvků vstupního dokumentu, jako jsou začátek značky, znaky, zpracovací instrukce, atd. Aplikace využívající SAX musí pouze u SAX Parseru zaregistrovat funkce, které se mají volat pro jednotlivé typy událostí, a poté musí spustit parsování.

Výhodou SAX je jeho jednoduchost, rychlost, malá náročnost na pamět a možnost serializace zpracujících aplikací. Aplikace zpracující XML dokument pomocí SAX mohou fungovat jako řetězce filtrů kde výstupy jednoho filtru jsou ihned vstupedm filtru dalšího. Nevýhodou SAX je vyšší náročnost pro tvůrce aplikací než u rozhraní DOM.