Srovnání SAX a DOM cs

Úvod
Nástroje pro zpracování XML
SAX
DOM
Srovnání SAX a DOM

Counter

Při rozhodování, zda použít raději rozhraní SAX nebo DOM je tedy zapotřebí zvážit více aspektů požadované aplikace, a to předně

  1. velikost zpracovávaných dokumentů - u větších dokumentů je DOM API hardwarově mnohem náročnější
  2. operace prováděné nad dokumentem - SAX je vhodné pro tvorbu filtrů a jejich řetězců
  3. mnohé další faktory - způsob užití, nároky na dobu zpracování dokumentů