Nástroje pro zpracování XML cs

Úvod
Curriculum Vitae
XML
XPath
Stylové jazyky
Nástroje pro zpracování XML
Prezentátor
SAX
DOM
Srovnání SAX a DOM

Counter

XML formát slouží velmi dobře i jako formát pro výměnu dat mezi aplikacemi. Aplikace zpracovávající XML lze vždy logicky rozložit na dvě části:

  1. parsování XML dokumentu, tj. načítání XML dokumentu a jeho členění na jednotlivé logické prvky XML
  2. činnost založenou na informacích získaných z XML dokumentu

Druhá z těhto dvou činností je vlastní činností aplikace, a tu nelze nijak zobecnit. První z těchto činností je zato pro všechny aplikace stejná, a proto vznikla dvě standardních API, která ji mají podpořit. Tato dvě API se liší jednak v přístupu ke zpracování XML dokumentu a jednak mírou standardizace. Událostmi řízené API SAX je standardem vyvíjeným diskusní skupinou XML-DEV. API založené na konstrukci a manipulaci se stromem dokumentu se nazývá DOM a je standardem W3C.


  1. SAX
  2. DOM
  3. Srovnání SAX a DOM