DOM cs

Úvod
Nástroje pro zpracování XML
SAX
DOM
Srovnání SAX a DOM

Counter

DOM je zkratkou pro Document Object Model (objektový model dokumentu). S rozhraním DOM mohou programátoři dokumenty vytvářet, procházet i měnit. Takto mohou být modifikovány téměř všechny prvky XML (i HTML) dokumentů. DOM určuje

  1. rozhraní a objekty použité k reprezentaci a manipulaci dokumentu
  2. sémantiku těchto rozhraní a objektů
  3. vztahy mezi těmito rozhraními a objekty

Zásadní nevýhodou DOM je zpravidla nutnost vytvoření modelu dokumentu v paměti. K tomu mnohé implementace DOM využívají SAX parsery. Výsledkem je, že DOM není většinou rychlejší a úspornější na paměť než SAX. DOM má ale řadu výhod. Většina programů napsaných s využitím DOM je kratší. DOM umožňuje dynamicky přistupovat a měnit obsah dokumentu; takováto funkcionalita je vhodná např. při tvorbě editorů pro XML dokumenty.