Velikonoce  Symboly Velikonoc  Velikonoční období  Velikonoční ozdoby  Koledy

 

Koledy

 

O Velikonočním pondělí

 

Panimámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže
kdo jí odtud pomůže?

Já jsem malý koledníček, tetičko,
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený, pro koláček bílý,
jsem-li já vám, tetičko, koledníček milý?

Slepička běhá po dvoře,
vajíčko se kotálí v komoře,
slepička kdák! Vajíčko křáp!
Máte mi ho panímámo dát.
(z Berounska)

Pani kmotra, slyšte chásku,
přicházíme na pomlázku,
opentlené žilky máme,
kdo nám nedá uhlídáme!
Pani kmotra, nemeškejte
a barevná vajíčka dejte.
(z Moravy)

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl kopu vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka,
a já řekl: ne, ne, ne.
Tam za vodou za lesíčkem,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem
malovaná vajíčka.

Vstávej ráno Mariáno,
dávej vajec každé ráno,
jestli nedáš kupu vajec,
vyženu tě zpátky na pec,
a z pece do komínka,
budeš černá jak ta sviňka.

Paní jde z louky,
nese misku mouky,
bude jí maličko,
jistě přidá vajíčko.

Hody Hody doprovody dejte vejce,
kýbl vody na tebe a na mámu
vylejem to v tu ránu.

Koleda, koleda proutek z vrby,
mlsný jazýček mě svrbí.
Koleda, koleda holoubek,
dejte mi něco na zoubek.

Ben , ben, ben,
blechy ven
a vajíčka do košíčka sem.

Bum , bum, bum,
dejte vejce nebo rum!

Já jsem malej koledníček,
já k Vám jdu,
dáte-li mě pár vajíček,
rád vezmu.

Nemáte-li červený, dejte bílý,
však Vám za ně slepička snese jiný.
Na peci v koutku,
na zeleným proutku,
než se proutek otočí,
ať se korbel natočí.

 

Hody, hody doprovody,
dejte vejce červený!
Nedáte-li červený,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám nanese jiný
za kamny v koutku,
na vrbovým proutku.

Proutek vohnoutek,
sedí na něm zlatej kohoutek.

Proutek se ohýbá,
kohoutek kokrhá:
chyťte mi tu slepičku,
koupíme za ni čepičku,
tu čepičku pánu,
on dá za ni krávu,
tu krávu hraběnce,
ona dá za ni na věnce.

 

Hody, hody doprovody,
dejte vajíčko červený!
Nedáte-li červený,
dejte aspoň bílý,
šak vám slepička
snese zase jiný.

Dynovačka se čepejří,
ať mi má Andula nevěří,
poženeme se do dveří,
a ze dveří do kuchyně,
a z kuchyně šup do síně:
budeme se šlehat upřímně.
(z Chodska)

Dávaj vajec kázal kadlec,
kázal kadlec i kadlička,
abys dala dvě vajíčka,
jedno bílý, dvě červený,
šak slépka snese jiný,
vajíčko se kotoulí,
slepička se popelí,
u pastýřů v koutu,
na prašivým proutku.
Prašivý se zlámal,
zlatý se ukázal.
(z Třebíčska)

O srdce jediný,
propuk se čas,
dejte mi vajíčko,
sic přijdu zas,
červený nebo bílý.
(z Hradecka)

 

Odnášení Smrti o Smrtné neděli

 

Smrt nesem ze vsi,
nový líto do vsi:
buďte páni veselí,
s červenými vejci,
s žlutými mazanci.
Jakej je to mazanec,
bez koření, bez vajec.
Buďte páni veselí,
na tu smrtnou neděli:
smrt jsme vám odnesli,
nové léto přinesli.
Vítej léto líbezné,

obilíčko zelené!

 

Smrt plave po vodě,
nový léto k nám jede,
s červenejma vejci,
s žlutejma mazanci.
Jakej je to mazanec,
bez koření, bez vajec.
Fiala, růže kvísti nemůže,

až jí Pán Bůh pomůže.
Svatý Petr hřímá,

nese flaši vína,
abychom se napili,
Pána Boha chválili.
Až to víno vypijem,
tak tu flaši rozbijem.
Velikonočko, Velikonočko,
kdes tak dlouho byla?
U studánky, u studánky,

bílý nohy mejla,
studánka je vřece,
dejte vejce přece!

 

 

 

O Zeleném čtvrtku

 

Židé nevěrní,
jako psi černí,
kopali jámu
Ježíši Pánu,
aby ho jali
a ukřižovali,
na Velký Pátek
do hrobu dali,
na Bílou sobotu
zas ho vyndali.

 

 

Zpět na Velikonoce

Domů