Úvodní stránka

Duchovní správa

Ze života farnosti

Denní tichá chvíle


Bohoslužby


Vikariát


Návštěvní kniha


Vikariátní listy


Aktuální informace


Odkazy


D U CH O V N Í    S P R Á V A

R O K Y C A N S K É H O   V I K A R I Á T U

 

Římskokatolická farnost Rokycany:

 jarda02.jpg (69695 bytes)  

P. ThMgr. Jaroslav Hůlle,

vikář rokycanský, moderátor společné duchovní správy

Tel: 371 722 742, e – mail: rc_rokycany@quick.cz

 

P. ThMgr. Pavel Filka,

člen společné duchovní správy

Tel: 371 722 742, mobil: 736 455 693, e – mail: Pavel.Filka@web.de

 

Římskokatolická farnost Zbiroh:

Darek02.jpg (69152 bytes)

P. Dariusz Gebala,

administrátor Římskokatolické farnosti Zbiroh,

se sídlem v Radnicích

Tel: 371 794 363, 371 785 413

mobil: 602 402 726, e - mail: darek.g@atlas.cz

 

P. Pavel Jiří Pokorný OFM.,

rektor kostela sv. Václava v Radnicích

Tel: 371 785 413


Své podněty a připomínky adresujte na webmaster nebo na Římskokatolickou farnost,                   Nám. J. Urbana 52/I, 337 01  Rokycany.