Úvodní stránka

  Duchovní správa

Ze života farnosti

Denní tichá chvíle


Bohoslužby


Vikariát


Návštěvní kniha


Vikariátní listy


Aktuální informace


Odkazy

 

Ř í m s k o k a t o l i c k ý   v i k a r i á t   

                     R o k y c a n y

 

Rokycanský vikariát je počtem obyvatel nejmenším v plzeňské diecézi. Podle statistiky z roku 2001 na jeho území žije 45 788 obyvatel, k církvi římskokatolické se přihlásilo 6 598 lidí (14,4 %), nedělních bohoslužeb se pravidelně účastní 500 věřících (1,1 %). Od  1. ledna 2005 došlo v Rokycanském vikariátě ke sloučení jednotlivých farností a nyní jsou v Rokycanském vikariátě pouze dvě farnosti Rokycany a Zbiroh. Pod Rokycanskou farnost patří Rokycany, Mirošov, Hrádek, Dobřív, Mešno, Mýto, Osek, Skořice a Strašice. Pod Zbirožskou farnost patří Zbiroh, Drahoňův Újezd, Hlohovice, Hřešihlavy, Lhota pod Radčem, Liblín, Líšná, Mlečice, Radnice, stupno, Zvíkovec, Újezd u svatého Kříže. Centrem vikariátu je okresní město Rokycany.

Římskokatolická farnost Rokycany

Římskokatolická farnost Zbiroh


Své podněty a připomínky adresujte na webmaster nebo na Římskokatolickou farnost, Nám. J. Urbana 52/I, 337 01 Rokycany.