Ruční řízení programátoru AT-master
Obsahem této stránky je ukázka ovládání programátoru AT-master pomocí terminálového
programu TeraTerm.

Záložky:   Nastavení portu - Příklad komunikace - Výběr souboru


Nejprve je třeba nastavit parametry sériového portu
(pomocí nabídek Setup a Serial port):
PortSetup.gif (9kB)
Hodnotu "1" v parametru Transmit Delay [msec/char] není třeba v běžném režimu používat
(může se ponechat implicitní "0"). Nutné je to pouze v případě, kdy je TeraTerm použit k vyslání
binárního souboru do AT-mastera - tedy ke skutečnému programování.
POZNÁMKA: uvedeným způsobem programovat čipy Atmel skutečně jde, ale není to příliš pohodlné.

Nutné je to zatím pouze u typu AT89S8252, protože ten není podporován ovládacím
programem ezdl4.exe. Další využití je v případě PC bez sériového portu - například
s použitím USB/V24 převodníku. Tehdy totiž nefunguje program ezdl4.exe.Jsou-li komunikační parametry nastaveny a AT-master je zapnut a připojen k příslušnému portu
počítače, stačí stisknout klávesu Enter (po resetu AT-masteru jakoukoliv klávesu).
AT-master
odpoví vysláním loga a očekává povel.

Následuje obrázek, znázorňující příklad komunikace PC s AT-masterem:
TeraTerm.gif (50kB)

V uvedené ukázce je úmyslně použita většina implementovaných povelů (viz komunikační protokol).
Z obrázku není zřejmá pouze jediná funkce: po zadání příkazu "w" se v TeraTermu vybere pomocí
nabídek File a Send file požadovaný binární soubor:
SendFile.gif (14kB)
Po vybrání souboru je třeba stisknout tlačítko "Otevřít". Poté již dojde k vyslání souboru
do AT-mastera a naprogramování vloženého čipu obsahem souboru (to je již z ukázky zřejmé).


Úvodní stránka
Hlavní stránka AT-mastera
Historie vzniku AT-mastera
Komunikační protokol AT-mastera
Programátor TSP-IC
Jakékoliv ohlasy a otázky pište prosím na adresu: lubos.ruckl@quick.cz
Aktualizováno: 14. 10. 2003