Prezentační systém

Úvod
Prezentátor
Analýza
Pohled uživatele na prezentační systém
Prezentační systém
Uživatel prezentačního systému
Komunikační vazba mezi uživatelem a prezentačním systémem
Shrnutí

Counter

Případ užití prezentačního systému lze na této nejvyšší úrovni dekompozice shrnout do definování vstupu a výstupu. Vstupem prezentačního systému jsou požadavky na data a jejich naformátování. Výstupem je dokument (prezentace) obsahující data z databáze.