Uživatel prezentačního systému

Úvod
Prezentátor
Analýza
Pohled uživatele na prezentační systém
Prezentační systém
Uživatel prezentačního systému
Komunikační vazba mezi uživatelem a prezentačním systémem
Shrnutí

Counter

Odpověď na otázku „Kdo je uživatelem prezentačního systému“ je velmi podstatná. Různé typy uživatelů totiž vyžadují jak různou funkcionalitu, tak předně různý způsob komunikace se systémem. Námi analyzovaný a navrhovaný prezentační systém má sloužit předně koncovým uživatelům, kteří rozhodně nejsou profesionály ve využívání výpočetní techniky. Na druhou stranu není nutnou podmínkou, aby sloužil stejně dobře i vývojářům informačních systémů, pro které už mnoho nástrojů obdobného zaměření existuje (Cocoon, Oracle XSQL, AxKit, XSP nebo různé systémy šablon jako např. FastTemplates).