Shrnutí

Úvod
Prezentátor
Analýza
Pohled uživatele na prezentační systém
Prezentační systém
Uživatel prezentačního systému
Komunikační vazba mezi uživatelem a prezentačním systémem
Shrnutí

Counter

Závěr této části, která se ponejvíce zabývala komunikační vazbou mezi prezentačním systémem a uživatelem, se dá shrnout do následujícího bodů:

  1. Požadavky uživatele na data se skládají z definice objektů popsaných třídou a podmínkami a z definice atributů těchto objektů, které chce uživatel dále použít.
  2. Formát komunikace musí být svou formou co nejpodobnější výsledné prezentaci, jinak jej koncoví uživatelé nebudou umět používat.