Odkazy cs

Úvod
Prezentátor
Úvod a cíl práce
Stávající řešení
Analýza
Návrh
Závěr
Odkazy
Úvod do Prezentátoru

Counter

Reference

 1. Bradley, Neil. XML : kompletní průvodce. Praha: Grada Publishing, 2000. 540 s. ISBN 80-7169-949-7.
 2. Muench, Steve. Building Oracle XML Applications. O'Reilly & Associates, 2000.
 3. W3C. Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition).
  http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006
 4. W3C. Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.0.
  http://www.w3.org/TR/2001/REC-xsl-20011015/
 5. W3C. XSL Transformations (XSLT) Version 1.0.
  http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116
 6. W3C. Cascading Style Sheets, level 2, CSS2 Specification.
  http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512
 7. W3C. Cascading Style Sheets, level 1.
  http://www.w3.org/TR/1999/REC-CSS1-19990111
 8. W3C. Namespaces in XML.
  http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114
 9. xml-dev. SAX 2.0.
  http://www.saxproject.org/
 10. W3C. Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification.
  http://www.w3.org/TR/2000/REC-DOM-Level-2-Core-20001113
 11. The Apache Software Foundation. Apache Cocoon.
  http://xml.apache.org/
 12. McLaughlin, Brett. Java and XML. O'Reilly, 2000. 498 s.
  http://www.oreilly.com/catalog/javaxml/chapter/ch09.html
 13. FI MU. Návod k použití Prezentátoru.. Interní dokumentace.
 14. Clark, James. Comparison of SGML and XML.
  http://www.w3.org/TR/NOTE-sgml-xml-971215
 15. Czyborra, Roman. Unicode Transformation Formats: UTF-8 & Co.
  http://czyborra.com/utf/
 16. Czyborra, Roman. The ISO 8859 Alphabet Soup.
  http://czyborra.com/charsets/iso8859.html
 17. Microsoft Corporation. Character sets and codepages.
  http://www.microsoft.com/typography/unicode/cscp.htm
 18. Microsoft Corporation. Character sets.
  http://www.microsoft.com/typography/unicode/cs.htm