Závěr cs

Úvod
Prezentátor
Úvod a cíl práce
Stávající řešení
Analýza
Návrh
Závěr
Odkazy
Úvod do Prezentátoru

Counter

Cílem této práce bylo navrhnout prezentační systém. Tento systém se odlišuje od mnoha jiných existujících systémů podobného zaměření tím, že je určen pro koncové uživatele. Toto určení pro koncové uživatele implikuje mnoho vlastností, které systém určený pro vývojáře (a to je většina) mít nemusí. Mezi vlastnosti které považujeme za nejpodstatnější patří nutnost zabezpečení a jednoduchost použití. Systém je nasaditelný všude tam, kde je vhodné poskytnout uživatelům prostředky pro vytváření vlastních konfigurovatelných prezentací s možností dynamického výběru dat z datových zdrojů.

V následujícím seznamu uvedeme, jak a kde byly vyřešeny jednotlivé body zadání z kapitoly .

 • Problém zabezpečení dat je řešen v části . Prostředek pro bezpečné předávání parametrů je pak vyřešen návrhem rozhraní SecureParms.
 • V části je navržen uživatelsky přijatelný formát pro definování prezentací.
 • Možnost mnoha výstupních formátů je v rámci zpracování XML dokumentů již vyřešeným problémem (XSL FO).
 • Flexibilita výstupních formátů je dosažena tím, že je definován samostatný jmenný prostor pro data, který neovlivňuje ostatní použité formáty --- uživatel tak může používat libovolný již existující XML formát.
 • Navržený prezentační systém není závislý na médiu, přes které se má se systémem komunikovat --- pro komunikaci jsou použita obecná rozhraní vyskytující se prakticky v každém objektově orientovaném programovacím jazyce.
 • Požadované oddělení rolí je znázorněno v kapitole a je dále definováno pomocí rozhraní v kapitole .
 • Rozhraní definovaná pro přístup k datům jsou dostatečně obecná a nezávislá na způsobu jejich získávání; tím je zajištěna flexibilita a rozšiřitelnost celého systému.
 • Způsob nasazení je popsán v kapitole .

Budoucnost a další vývoj navrženého systému vidíme předně v implementaci datových slovníků a zobecnění pro datové slovníky. Neřešené problémy týkající se Prezentátoru, které by si zasloužily více pozornosti jsou uvedeny v následujícím seznamu.

 • řešení problému validace šablon
 • ladění šablon a datových slovníků
 • uživatelská rozhraní
 • možnosti rozšíření formátování dat na základě jejich typů