Cocoon

Úvod
Prezentátor
Stávající řešení
Analýza uživatelské stránky řešení Prezentátoru na MU
XSQL firmy Oracle
Cocoon
Řízení projektu v aplikaci Cocoon
XSP
Knihovna značek ESQL
Nevýhody ESQL

Counter

V této části rozebereme systém pro webové publikování zvané Cocoon. Informace v této části jsou čerpány z dokumentace k produktu Cocoon (Apache Cocoon, 2001) a z knihy Java and XML (McLaughlin, 2000) .

S jedním specifickým systémem pro webové publikování jsme se seznámili v kapitole . Podobně jako koncept XSQL vychází i koncept Cocoon z postupného zpracování XML dokumentů. Toto zpracování je rozděleno do třech fází:

  1. Produkce XML kódu. (XML Producer)
  2. Zpracování XML kódů. (XML Processor)
  3. Formátování XML kódů. (XML Formatter)

Výstupy jednotlivých částí jsou vstupy do částí následujících. Producent XML kódu je na počátku tohoto řetězce a jeho úkolem je poskytnout XML kód dalším fázím zpracování. Mezi klasické producenty patří vstup ze souboru. Dalším téměř standardním producentem, který má pro náš účel větší význam je XSP kód. Tento bude dále rozebrán.

Ve fázi zpracování jsou prováděny veškeré potřebné transformace XML kódu. Posledním článkem je formátování XML. Jedná se o zformátování XML kódu do jeho prezentovatelné podoby, a to zpravidla pomocí XSLT.

Výhodou tohoto přístupu je dělba práce. To, oč se autoři Cocoon snaží, je umožnění takové dělby práce mezi čtyři role, kde je zapotřebí minimum vazeb mezi jednotlivými rolemi.


  1. Řízení projektu v aplikaci Cocoon
  2. XSP
  3. Knihovna značek ESQL
  4. Nevýhody ESQL