Vznik světa a bohů  Řečtí bohové  Úlohy bohů  Titáni  Další postavy  Zeus, Hádés a Poseidón  Řecké báje a pověsti

Řečtí bohové

 

 

A - B - D - E - F - G - H - CH - I - K - L - M - N - P - S - T - U - Z

 

 -A-

 

Adrasteia

- bohyně osudu ("Ta, před níž není úniku")

(2.p. Adrasteie)

 

Afrodité

- bohyně smyslné lásky, krásy a plodnosti; nejkrásnější z antických bohyň

- dcera Dia a Titánky Dióny, nebo se zrodila u břehů ostrova Kypr poté, co do mořské pěny dopadly genitálie vykleštěného Úrana; manželka Héfaista

(2.p. Afrodity) Venus (Venuše)

 

Achelóos

- bůh nějvětší řeky v Řecku Achelóos a vládce všech řek

- nejstarší syn Ókeana a Téthye

(2.p. Achelóa)

 

Aiolos

- vládce a strážce čtyř větrů

- smrtelník, syn krále Hippota

(2.p. Aiola)

 

Aithér

- bůh jasného světla a čistého vrchního vzduchu

(2.p. Aithéra)

 

Apaté

- bohyně klamu

(2.p. Apaté)

 

Apollón

- bůh slunečního světla (dále bůh věštby, básnictví, výtvarných umění, hudby, pořádku, moru i uzdravení, lukostřelby...); patron vědy a vůdce Múz

- syn Dia a Létó, otec Orfea

(2.p. Apollóna) Apollo

 

Arés

- krutý bůh války a boje (neoblíbený - obhroublý, zuřivý a surový)

- syn Dia a Héry, milenec Afrodity

(2.p. Area) Mars

 

Artemis

- bohyně lovu, přírody, svateb a měsíčního světla; patronka Amazonek

- dcera Dia a Létó

(2.p. Artemidy) Diana

 

Asklépios

- bůh uzdravování a lékařství

- syn boha Apollóna

(2.p. Asklépia)

 

Astraia

- bohyně spravedlnosti; symbol ctnosti, dcera Diké

- dcera Dia a Themidy

(2.p. Astraie)

 

Athéna

- bohyně moudrosti; ochránkyně statečných mužů, patronka Athén; symbol řecké civilizace (válečnická síla, inteligence, moudrost, vznešenost a krása)

- zrodila se z Diovy hlavy poté, co snědl Métidu

(2.p. Athény) Minerva

 

 -B-

 

Boreas

- bůh severního větru

- syn Titána Astraia a Éós

(2.p. Borea)

 

Britomartis

- krétská bohyně lovu a rybářství

- Diova dcera

(nesklonné)

 

 -D-

 

Démétér

- bohyně plodnosti země a rolnictví

- dcera Rhey a Krona

(2.p. Démétry) Ceres

 

Diké

- bohyně spravedlnosti (práva a soudů), jedna z tří Hór

- dcera Dia a Themis

(2.p. Diky)

 

Dióné

- bohyně zúrodňujícího deště a bohyně dubu, na němž hnízdila holubice (symbol lásky)

- buď dcera Ókeana a Téthye, nebo Krona a Gaie 

(2.p. Dióny)

 

Dionýsos

- bůh plodnosti, veselosti, zpěvu a vína

- syn Dia a Semely

(2.p. Dionýsa; též Iakchos a Bakchos) Backhus

 

 -E-

 

Eileithyia

- bohyně přinášející porodní bolesti a svou přítomností usnadňující porod (její jméno znamená příchod dítěte)

- asi dcera Dia a Héry

(2.p. Éóje nebo nesklonné)

 

Éós

- bohyně úsvitu a ranních červánků (Jitřenka)

- dcera Titánů Hyperiona a Theie

(2.p. Éóje nebo nesklonné) Aurora

 

Erinye

- bohyně trestající posmrtně (bohyně pomsty a kletby); jejich vládkyní Persefoné, sídlily v podsvětí; byly tři: Aléktó, Tísifoné, Megaira

- starší než olympští bohové, dcery Gaie

(2.p. Erynií; též Lítice) Furiae (Furie)

 

Eris

- bohyně sváru (nepříznivá)

- dcera Nykty (Noci)

(2.p. Eridy)

 

Erós

- bůh lásky a smyslné touhy

- buď syn Afrodíty a Area, nebo se zrodil z prvopočátečního Chaosu

(2.p. Eróta) Amor

 

 -F-

 

Forkys

- mořský bůh, vládce všech mořských příšer

- syn Ponta a Gaie

(2.p. Forkyna)

 

 -G-

 

Gaia

- bohyně Země (matka všeho), plodnosti a mrtvých; matka Titánů

- dcera Chaosu

(též Gé)

 

Galateia

- mořská bohyně

- dcera Néreova a Doris

(2.p. Galateie)

 

 -H-

 

*Hádés*

- bůh podsvětí, vládl nad duchy mrtvých a podsvětními bohy

- syn Rhey a Krona

(2.p. Háda; též Aidés) Pluto

 

Hébé

- bohyně věčného mládí

- dcera Dia a Héry

(2.p. Héby, též nesklonné)

 

Héfaistos

- bůh ohně a řemesel (hlavně kovářství); velký umělec

- syn Dia a Héry, manžel Afrodity

(2.p. Héfaista) Vulkanus

 

Hekaté

- bohyně strašidel a kouzel; ochránkyně jezdců, pastýřů, rybářů a matek

- dcera Titána Persa a Asterie

(2.p. Hekaty)

 

Hélios

- bůh slunce

- syn Titánů Hyperiona a Theie

(2.p. Hélia)

 

Héra

- bohyně ochraňující manželství a vladařský palác

- dcera Rhey a Krona, manželka Dia

(2.p. Héry) Juno

 

Hermés

- posel bohů a bůh obchodů; ochránce pastýřů a stád, poutníků, řečníků a zlodějů; nejobratnější a nejlstivější z bohů

- syn Dia a Maiy

(2.p. Herma) Merkur

 

Hestia

- bohyně domácího krbu a ohně (její jméno znamená krb); ochránkyně rodiny a obce; nejlaskavější z bohů

- dcera Rhey a Krona

(2.p. Hestie) Vesta

 

Hóry

- bohyně tří příznivých ročních období (Thalló-jaro, Auxó-léto, Karpó-podzim), poté bohyně společenských hodnot (Eunomiá-Zákonnost, Diké-Spravedlnost, Eiréné-Mír)

- syn Dia a Themis

(2.p. Hór)

 

Hygieia

- bohyně lékařství

- dcera Asklépiova

(2.p. Hygieie)

 

Hymenaios

- bůh sňatku

- syn Apollóna a Múzy Kalliopy, nebo Dionýsa a Afrodity

(2.p. Hymenaia)

 

Hypnos

- bůh spánku

- syn Nykty a Erebu

(2.p. Hypna)

 

 -CH-

 

Charitky

- bohyně půvabu a krásy: Aglaia ( „skvějící se“), Eufrosyné („utěšující srdce“) a Thaleia („kvetoucí“)

- dcery Dia a Eurynomy

(2.p. Charitek)

 

Chronos

- bůh času

(2.p. Chrona)

 

 -I-

 

Inachos

- bůh stejnojmenné řeky

- syn Ókeana a Téthye

(2.p. Inacha)

 

Inó

- bohyně zamlžené oblohy; ochránkyně plavců

- dcera krále Kadma a Harmonie, původně smrtelnice

(nesklonné)

 

Iris

- bohyně duhy; okřídlená poselkyně Dia a Héry

- dcera Thaumata a Ókeanovy dcery Élektry

(2.p. Iridy nebo nesklonné)

 

 -K-

 

Kalypsó

- bohyně/nymfa žijící na ostrově Ógygii

- dcera Titána Atlanta

(2.p. Kalypsy nebo nesklonné)

 

Kéry

- bohyně násilné smrti

(2.p. Kéry)

 

 -L-

 

Létó

- bohyně plodnosti

- dcera Koia a Foibé, Titánka

(nesklonné)

 

 -M-

 

Marsyas

- původně bůh stejnojmenné řeky, flétnista

- asi Olympův syn

(2.p. Marsya)

 

Métis

- bohyně rozumu ( nejmoudřejší ze všech bohů -> Zeus ji pozřel -> z jeho hlavy se zrodila Athéna)

- dcera Titánů Ókeana a Téthis

(2.p. Métidy)

 

Moiry (Sudičky)

- bohyně osudu: Klóthó (Předoucí - rozpřádala lidský osud), Lachesis (Udělující - rozvíjela ho), Atropos (Neodvratná - ukončovala ho)

- dcery Dia a Themis

(2.p. Moiry)

 

Morfeus

- bůh snů

- syn Hypna

(2.p. Morfea)

 

Múzy

- bohyně všech intelektuálních činností; dcery Dia a bohyně paměti Mnémosyné (devět: Erató - milostné básnictví, Euterpé - lyrická poezie doprovázená hrou na flétnu, Kaliopé - epický zpěv a věda, Kleió - historie, Melpomené - zpěv a tragédie, Polymnia - vážný zpěv, Terpsichoré - tanec, Thaleia - komedie, Úraníá – astronomie)

- dcery Dia a Mnémosyné

(2.p. Múz; řecky Músai)

 

 -N-

 

Nemesis

- bohyně spravedlivé odplaty

- Ókeanova dcera

(2.p. Nemese)

 

Néreus

- velmi starý mořský bůh hlídající Poseidónovo stádo tuleňů

- nejstarší syn Ponta a Gaie

(2.p. Nérea)

 

Niké

- bohyně vítězství (jeho nositelka od Dia nebo Athény); ochránkyně bojovníků

- dcera bohyně řeky Stygu a Pallanta

(2.p. Niky nebo nesklonné)

 

Notos

- bůh jižního větru

(2.p. Nota)

 

nymfy

- krásné mladé bohyně zosobňující přírodní síly ve stromech (Dryady), pramenech (Najády), horách (Oreády) a v moři (Néreovny a Ókeanovny)

- dcery Dia

(2.p. nymf)

 

 -P-

 

Pan

- veknovský bůh pastvin,  stád a lesů

(2.p. Pana)

 

Peithó

- bohyně lichotivého přemlouvání a milostného laskání

(nesklonné)

 

Persefoné

- vládkyně podsvětí

- dcera Dia a Déméter, manželka Háda

(2.p. Persefony) Proserpina

 

Plútós

- bůh bohatství

- asi syn Iasióna a Demétry

(2.p.  Plúta)

 

*Poseidón*

- nejvyšší bůh moří a bůh zemětřesení

- syn Rhey a Krona

(2.p. Poseidóna) Neptunus

 

Pothos

- bůh chtíče a touhy

(2.p. Potha)

 

Priapos

- bůh plodnosti

- asi syn Dionýsa a Afrodity

(2.p. Priapa)

 

Próteus

- menší starý mořský bůh znalý budoucnosti, pásl Amfiríté tuleně na ostrově Faru

- syn Poseidóna a mořské nymfy

(2.p. Prótea)

 

 -S-

 

Seléné

- bohyně měsíce

- dcera Titánů Hyperiona a Theie

(2.p. Selény)

 

 -T-

 

Theia

- matka božtsev světla (Hélius, Éos, Seléné)

- dcera Úrana a Gaie, Titánka

(2.p. Theie)

 

Thanatos

- bůh smrti

- syn Ereba a Nykty

(2.p. Thanata)

 

Themis

- bohyně spravedlnosti a zákonitého pořádku v přírodě a lidském životě; ochránkyně pohostinství a všech utlačovaných (hlavní sídlo na Olympu)

- dcera Úrana a Gaie, 2. manželka Dia, Titánka

(2.p. Themidy/Themisty)

 

Thetis

- milá a pohostinná bohyně

- dcera Nérea a Dóris, matka Achillea

(2.p. Thetidy)

 

Tmólos

- horský bůh

(2.p. Tmóla)

 

Tritón

- mořský bůh; značí příznivé vlny na vodách; (napůl člověk, napůl delfín)

- syn Poseidona a Amfirité

(2.p. Tritóna)

 

Tyché

- bohyně šťastné náhody

- dcera Ókeana a Téthye

(nesklonné)

 

 -U-

 

Úranos

- bůh Nebe; otec Titánů

- syn Gaie

(2.p. Úrana) 

 

 -Z-

 

Zefyros 

- bůh západního větru 

(2.p. Zefyra) 

 

*Zeus*

- nejvyšší vládce nad bohy i lidmi, bůh hromů, počasí a vegetace; ochránce rodiny a města; původně bůh nebe

- syn Rhey a Krona

(2.p. Dia) Jupiter

 

tmavě červeně je označeno 12 bohů sídlích na Olympu (6 párů: Zeus a Héra, Poseidón a Démétér, Apollón a Artemis, Arés a Afrodíté, Hermés a Athéna, Héfaistos a Hestia)
*tučně tmavě červeně* jsou označeni tři nejvyšší bohové: bratři Zeus (nebe a zem), Hádés (podsvětí), Poseidón (moře)
světle červeně jsou označena další nejvýznamnější božstva
oranžově  jsou označeni Titáni
tučně oranžově jsou označeni otec a matka olympských bohů
žlutě jsou označena ostatní božstva
bíle jsou napsány římské podoby jmen řeckých bohů (v Římě uctívali podobné bohy)

 

Zpět na Řeckou mytologii

 

Domů