Vznik světa a bohů  Řečtí bohové  Úlohy bohů  Titáni  Další postavy  Zeus, Hádés a Poseidón  Řecké báje a pověsti

Další postavy

 

 

Agamemnón 

- mykénský král, vnuk krále Mínoa, z rodu Atreovců, bratr Menelaa (manžel Heleny), manžel Klytaiméstry

(2.p. Agamemnóna)

 

Acherón

- podsvětní řeka tvořící hranici mezi světem živých a mrtvých, přes kterou charón převáží stíny mrtvých

(2.p. Acherónu)

 

Achilleus 

- řecký velký hérós, syn krále Pélea a bohyně Thetis, která jej koupala v řece Stygu, přičemž ho držela za patu

(2.p. Achillea)

 

Aiétés 

- syn Hélia a Ókeanovny Persé, král Kolchidy (sem  zlaté rouno od Frixa)

(2.p. Aiéta)

 

Amaltheia

- koza, která kojila Dia na Krétě, kde ho Rhea skrývala před otcem

(2.p. Amaltheie)

 

Amazonky

- kmen bojovných žen

(2.p. Amazonek)

 

Gorgony

- tři nestvůrné okřídlené ženy se zmijemi místo vlasů, jejich pohled z člověka udělal kámen; dcery Forkyna (Sthenó - Mocná, Euryalé - Bloudící, Medusa - Královna)

(2.p. Gorgon)

 

Graie

- sestry Gorgon střežící cestu k nim (Pemfrédó, Enyó a Denió)

(2.p. Graií)

 

Charón

- převozník mrtvých do podsvětí

(2.p. Charóna)

 

Hermafrodítos

- syn Herma a Afrodíty, původně krásný mladík, do něhož se zamilovala nymfa Salmakis, na jejíž prosbu bohové spojili těla obou v jediné, když se Hermafrodítos koupal v jejím prameni (odtud Hermafrodítos jako oboupohlavní božská bytost)

(2.p. Hermafrodita)

 

Kentauři

- nesmrtelní čtyřnozí tvorové (napůl člověk a napůl kůň);  většinou divocí, suroví a lidem nepřátelští

(2.p. kentaurů)

 

Kyklópové

- tři jednoocí obři kující pro Dia blesky

(2.p. Kyklópů)

 

Satyrové

- bůžkové hor a lesů, nezbední a zbabělí průvodci Dionýsa strašící nebo přepadávající lidi, napůl lidi a napůl kozli

(2.p. Satyrů)

 

Sirény

- napůl dívky, napůl ptáci (podle Homéra sídlí na ostrově nedaleko Skylly a Charybdy a lákají k sobě kouzelným zpěvem plavce, které usmrcují)

(2.p. Sirén)

 

Zpět na Řeckou mytologii

 

Domů