Vznik světa a bohů  Řečtí bohové  Úlohy bohů  Titáni  Další postavy  Zeus, Hádés a Poseidón  Řecké báje a pověsti

Titáni

(PŘEDCHŮDCI OLYMPSKÝCH BOHŮ)

 

 

Atlas

- vedl vzpouru Titánů -> za trest držel sloupy nebeské klenby, syn Titána Iápeta a Ókeanovny Klymené

(2.p. Atlanta)

 

Foibé

- matka Titánky Létó

(nesklonné)

 

Hyperíón

- manžel své sestry Titánky Theie, otec boha Hélia (Slunce), bohyně Seléné (Měsíce) a bohyně Éós (Jitřenky)

(2.p. Hyperióna)

 

Iapetos

=Eurymedontos; s Ókeanovnou Klymené otec Titána Prométhea, Titána Atlanta a Epiméthea (manžel Pandory, stvořitel světa zvířat)

(2.p. Iapeta)

 

Koios

- otec Titánky Létó

(2.p.  Koia)

 

Kríos

- otec Titána Pallanta

(2.p. Kria)

 

Kronos

- nejmladší a nejvýznamnější z Titánů; manžel a bratr Titánky Rhey, otec významných řeckých bohů (Zeus, Hestia, Déméter, Héra, Hádés, Poseidón)

(2.p. Krona) Saturn

 

Létó

- dcera Titána Foibé a Titánky Koia, matka Apollóna a Artemidy (s Diem); bohyně plodnosti

(nesklonné)

 

Mnémosyné

- Paměť

(nesklonné)

 

Ókeanos

- nejstarší Titán; bůh moří, mohutný veletok obtékající celou souš (odtud název oceán), manžel a bratr Téthye (s ní dcery Ókeanovny a syny říční bohy)

(2.p. Ókeana)

 

Pallas

- syn Kria, manžel podsvětní řeky Styx, otec bohů se jmény Zélos (Ctižádostivost), Niké (vítězství), Kratos (Moc) a Bia (Síla)

(2.p. Pallanta)

 

Perses

- otec bohyně Hekaty

(2.p. Persa)

 

Prométheus

- syn Titána Iápeta a Ókeanovny Klymené, stvořitel lidstva

(2.p. Prométhea)

 

Rheia

- manželka a sestra Kronova, matka významných řeckých bohů (Zeus, Hestia, Déméter, Héra, Hádés, Poseidón)

(2.p.  Rhey) Ops

 

Téthys

- manželka a sestra Titána Ókeana, matka dcer Ókeanoven a synů říčních bohů

(2.p. Téthye nebo nesklonné)

 

Theia

- manželka Titána Hyperióna, matka boha Hélia (Slunce), bohyně Seléné (Měsíce) a bohyně Éós (Jitřenky)

(2.p. Theie)

 

Themis

- Zákon; bohyně spravedlnosti a zákonitého pořádku v přírodě a lidském životě; ochránkyně pohostinství a všech utlačovaných (hlavní sídlo na Olympu, 2. manželka Dia)

(2.p. Themidy nebo Themisty)

 

Poznámka: tučně je vyznačeno 12 dětí Úrana (Nebe) a Gaie (Země); bíle jsou vyznačeny římské ekvivalenty jmen těchto Titánů

 

Zpět na Řeckou mytologii

 

Domů