Vznik světa a bohů  Řečtí bohové  Úlohy bohů  Titáni  Další postavy  Zeus, Hádés a Poseidón  Řecké báje a pověsti

Vznik světa a bohů

 

Na počátku všeho byl nekonečný vesmírný prostor - takzvaný Chaos. Z něj povstala nejprve věčná tma Erebos a temná noc Nyx, z jejichž spojení se zrodilo věčné světlo Aithér a světlý den Hémerá. Pak Chaos zrodil dvě všeoživující síly - zemi Gaiu a lásku Eróta. Gaia se spojila s Aithérem a porodila podsvětní temnotu Tartaros. Pak Gaia zplodila nebe Úrana a hluboký oceán Ponta a měla s nimi děti. Pontovi porodila Eurybiu, Kétó, Nérea, Thaumata a Forkyna.

Po Chaosu se vlády nad světem ujal Úranos, vzal si Gaiu za ženu a měl s ní dvanáct Titánů (6 synů - Ókeanos, Koios, Kríos, Hyperíón, Iapetos, Kronos; 6 dcer - Theia, Rheia, Mnémosyné, Foibé, Themis, Téthys). Titáni žili na nebesích a jejich úkolem bylo chránit otcův trůn. Když Gaia porodila tři nestvůrné obry Hekatoncheiry (Kotta, Briarea a Gýga), Úranos je svrhl do Tartaru, zhnusený jejich ošklivostí. To Gaiu namíchlo a nabádala Titány, aby otce svrhli. Nejmladší Kronos matku poslechl a zbavil Úrana mužství a tím i moci. Z Úranovy krve Gaia zplodila obry Giganty, Erinye a tři Kyklópy (Bronta, Steropa a Arga).

Kronos si vzal za ženu svou sestru Rheiu a stal se v pořadí třetím vládcem světa. Zplodili spolu významné řecké bohy (Hádés, Poseidón, Zeus, Hestia, Déméter, Héra). Avšak Kronos všechny své děti polykal z obav před ztrátou moci. Rheiu to rmoutilo, a tak třetího syna, Dia, ukryla na Krétě a Kronovi podala místo dítěte zabalený kámen. Na Krétě jej opatrovávaly nymfy Adrásteia a Ídaia, mléko mu dávala koza Amaltheia a stráží mu byli horští démoni Kúréti.

Když Zeus vyrostl, donutil otce vyvrhnout své sourozence a utkal se s ním o moc. Po deset let spolu bojovaly dvě strany. K Diovi opevněnému na Olympu se přidali Hádés, Poseidón, Kyklópové, Hekatoncheirové (které osvobodil z Tartaru) a dokonce i někteří Titáni v čele s Ókeanem. Na straně Krona opevněného na hoře Othyrs pak bojovali ostatní Titáni spolu s Giganty. Kronos prohrál a s ostatními Titány byl svržen do Tartaru.

Diova "babička" Gaia pak s Tartarem zplodila obludného stohlavého obra Týfóna, aby Dia zahubil. Zeus jej však po těžkém boji hromy a blesky porazil. S bratry se pak o vládu rozdělil losem - Poseidón se stal pánem moře, Hádés pánem podsvětí a Zeus pánem nad nebem a zemí. Postaral se totiž o to, aby mu připadl nejlepší los.

Zeus byl zprvu tyranský panovník. Nebýt Prométhea, vyhubil by lidský rod - nejdříve se mu totiž zdál moc slabý, pak moc silný. Diova tyranská vláda skončila poté, co se mu povedlo pořádně si upevnit moc. Jediné, co pak vládlo nad ním, byl osud.

  

 

Aithér (Jasné nebe)

věčné světlo, jasné ovzduší; později bůh jasného světla a čistého vrchního vzduchu; syn Nykty a Erebu, otec Tartaru

(2.p. Aithéra)

 

Erebos (Temnota)

věčná tma; potomek Chaosu, se sestrou Nyktou rodičem Aithéru, Hémery, Hesperidek, Charóna a dvojčat Hypna a Thanata

(2.p. Erebu)

 

Erós (Láska)

bůh lásky, syn Chaosu

(2.p. Eróta)

 

Gaia (Země)

bohyně Země (matka všeho) a Země sama; dcera Chaosu, matka a žena Úrana; s Aithérem matka Tartaru, se synem Tartarem matka Tyfóna 

(2.p. Gaiy; též Gé - nesklonné)

 

Giganti

synové Gaiy a Úrana, obři

(2.p. Gigantů)

 

Hekatoncheirové

synové Gaiy a Úrana, tři nestvůrní obři s padesáti hlavami a sty rukou

(2.p. Hekatoncheirů)

 

Hémerá (Den)

světlý den, dcera Nykty a Erebu

(2.p. Hémery)

 

Chaos

nekonečný vesmírný prostor, neuspořádaný začátek všech věcí; otec Ereby a Nykty, Gaiy a Eróta

(2.p. Chaosu)

 

Nyx (Noc)

temná noc; dcera Chaosu, s Erebu matkou Aithéru, Hémery, Hesperidek, Charóna a dvojčat Hypna a Thanata

(2.p. Nykty)

  

Pontos (Moře)

hluboký oceán, bůh mořských hlubin; syn Gaiy, s matkou Gaiou otec Eurybiy, Kétó, Nérea, Thaumata a Forkyna

(2.p. Ponta)

 

Tartaros

nejhlubší část podsvětí, syn Aithéra a Gaie, s matkou Gaiou otec Tyfóna

(2.p. Tartaru)

 

Úranos (Nebe)

bůh nebe, v pořadí druhý vládce nad světem, manžel své matky Gaiy, s ní otec 12 Titánů (6 synů - Ókeanos, Koios, Kríos, Hyperíón, Iapetos, Kronos; 6 dcer - Theia, Rheia, Mnémosyné, Foibé, Themis, Téthys), Hekatoncheirů (Kotta, Briarea a Gýga), Gigantů, Erinií a Kyklópů (Bronta, Steropa a Arga)

(2.p. Úrana)

 

1. generace bohů (děti Gaiy a Ponta):

Eurybia 

- bohyně mořské síly

(2.p. Eurybie)

Kétó

- mořská bohyně všech mořských hrůz, manželka Forkyna (děti: Graie, Gorgony, Hesperidky)

(2.p. nesklonné)

Néreus

- mořský bůh, nejstarší syn Ponta a Gaie

(2.p. Nérea)

Thaumás

- jeden z Titánů, bůh přírodních úkazů na moři

(2.p. Thaumata)

Forkys

- mořský bůh - strážce moře a všech mořských oblud

(2.p. Forkyna)

 

Zpět na Řeckou mytologii

 

Domů