historie obce . fotografie . vyhlášky obce . Heřmanický zpravodaj . kulturní a sportovní akce . e-podatelna . mapa . kontakty
3.6. 2002
   

Dne 3.6. 2002 naše obec zahájila provoz své vlastní internetové prezentace ...

   
         
   
Obecně závazné vyhlášky obce
Tyto vyhlášky jsou k dispozici na obecním úřadu.    
     
OZV - č. 3/1995 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny
OZV - č. 4/1995 o hospodaření s odpady
OZV - č. 7/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
OZV - č. 5/1997 o místních poplatcích
OZV - č. 8/1999 kterou se stanovuje užívání schváleného územního plánu obce
OZV - č. 1/2000 kterou se mění
OZV č. 8/1999 kterou se stanovuje užívání schváleného územního plánu obce
OZV - č. 1/2002 Požární řád
Řád veřejného pohřebiště
   
     
Vyhlášky ke stažení:    
     
1. Obecně závazná vyhláška Obce Svobodné Heřmanice č.1/2002 - Požární řád    
     
...... | vyhláška č. 1/2002 | ke stažení ve formátu .doc | velikost 53 kB |
   
     

 

 

 

   
     
     
   
historie obce . fotografie . vyhlášky obce . Heřmanický zpravodaj . kulturní a sportovní akce . e-podatelna . mapa . kontakty