Struktura textové části této práce

Úvod
Prezentátor
Úvod a cíl práce
Úvod do problematiky
Cíl práce
Struktura textové části této práce

Counter

V kapitole jsou rozebrány použité technologie. Jsou v ní popsány jednotlivé standardy vztahující se k dalším částem této práce. Jedná se o standard XML a standardy na XML navazující. Zdůvodnění proč bude použito XML a ne SGML naleznete v kapitole .

V kapitole jsou rozebrány některé současné existující systémy pro publikování na Webu (Web Publishing) založené na XML. Důraz je zde kladen na způsob zpracování prezentace databázových údajů.

V kapitole jsou podrobněji analyzovány požadavky na prezentační systém pro koncové uživatele.

V kapitole je navržen formát pro vstup požadavků od uživatelů a je zde dále rozebrán způsob jeho zpracování.

V kapitole je zhodnocen přínos této práce k aktuálnímu stavu zpracování prezentace údajů.

V přílohách se nachází dokumentace k implementaci prezentátoru.