Řízení projektu v aplikaci Cocoon

Úvod
Prezentátor
Stávající řešení
Cocoon
Řízení projektu v aplikaci Cocoon
XSP
Knihovna značek ESQL
Nevýhody ESQL

Counter

Aplikace Cocoon umožňuje dělbu rolí, a ta je i naším cílem. Z tohoto důvodu zde rozebereme role v aplikaci Cocoon a vazby mezi jednotlivými rolemi. Podporované role jsou

  1. Manažeři --- lidé kteří rozhodují, jaký obsah má být dostupný, jaké má být chování a vzhled produkovaných stránek.
  2. Tvůrci obsahu --- lidé, kteří odpovídají za psaní, vlastnictví a správu obsahu. Zde je možná další strukturace, např. podle jednotlivých jazyků. V námi navrhovaném systému je tato role označována jako koncový uživatel.
  3. Tvůrci logiky --- lidé zodpovědní za integraci s technologiemi pro dynamické generování obsahu a s databázovými systémy. V námi navrhovaném systému je tato role označována je tato role dále rozdělena mezi tvůrce SQL dotazů a tvůrce prezentátoru. Tato role je hlavním tématem této práce.
  4. Tvůrci stylů --- lidé zodpovědní za prezentaci informací, grafiku a za jejich správu. V námi navrhovaném systému je tato role označována jako správce výstupních formátů.

V tomto systému je vhodné minimalizovat počet vazeb mezi jednotlivými zájmovými skupinami. V této minimalizaci dospěl Cocoon do fáze, kdy podporuje pět vazeb, a to:

  • manažer - tvůrce obsahu
  • manažer - tvůrce logiky
  • manažer - tvůrce stylů
  • tvůrce obsahu - tvůrce logiky
  • tvůrce obsahu - tvůrce stylů

Problémem dřívějších standardních technologií je, že neumožňují oddělit vazby mezi tvůrci. To je způsobeno tím, že produktem, který generuje prezentaci je kompaktní skript, který se stará o integraci obsahu, logiky a stylu.

Oproti tomu řešení implementované v Cocoonu vychází ze třech různých zdrojů, které jsou implementovány v různých zdrojových souborech, jejichž vazby nejsou každý s každým.

Vazba mezi obsahem a logikou spočívá v definici syntaxe a sémantiky jistých XML značek (zpravidla celého jmeného prostoru), které zprostředkovávají logiku. Tvůrce logiky musí zajistit správnou interpretaci těchto značek a tvůrce obsahu je musí správně použít. Standard, který je v této vazbě využit se nazývá XSP (eXtensible Server Pages).

Vazba mezi obsahem a stylem je pak umožněna definicí DTD, kterou se má obsah řídit a vytvořením transformačních stylů pro toto DTD.