Knihovna značek ESQL

Úvod
Prezentátor
Stávající řešení
Cocoon
Řízení projektu v aplikaci Cocoon
XSP
Knihovna značek ESQL
Nevýhody ESQL

Counter

Pro výstup dat z databází je vytvořena knihovna značek ESQL. Tato knihovna umožňuje vkládat do obsahu SQL dotazy, které jsou pak posílány příslušné databázi. Výstupy je pak možné dále v dokumentu využít. ESQL umožňuje i tvorbu poddotazů.