XSP

Úvod
Prezentátor
Stávající řešení
Cocoon
Řízení projektu v aplikaci Cocoon
XSP
Knihovna značek ESQL
Nevýhody ESQL

Counter

eXtensible Server Pages je technologií, která umožňuje tvorbu webových aplikací založenou na dynamickém XML obsahu (Apache Cocoon, 2001) . XSP je v principu integrátorem, který integruje dokument obsahující logické značky s knihovnou obsahující sémantiku jednotlivých značek. XSP je procesorem, jehož výstupem je producent XML kódu.

Technologie XSP není závislá na konkrétním programovacím jazyku, a narozdíl od jiných technologií (JSP) umožňuje tvorbu dobře strukturovaných XML dokumentů.

XSP definuje jeden jmenný prostor, který zpracovává. V tomto jmenném prostoru jsou předně definovány značky pro vyznačení logiky, značky pro vyznačení obsahu a značky pro vložení dynamického obsahu. Tyto značky mohou být shrnuty do knihoven. Každé knihovně je přiřazen samostatný jmenný prostor, a tím je umožněno oddělení obsahu a logiky do samostatných dokumentů.