Nevýhody ESQL

Úvod
Prezentátor
Stávající řešení
Cocoon
Řízení projektu v aplikaci Cocoon
XSP
Knihovna značek ESQL
Nevýhody ESQL

Counter

Za hlavní nevýhodu ESQL považujeme opět fakt, že je v dokumentech využíván přímo jazyk SQL, se všemi důsledky uvedenými v kapitole .