Motivace XML

Úvod
XML
Vývoj značkování
Struktura XML dokumentu
Fyzická struktura dokumentu
Logická struktura dokumentu
Dokument
Jmenné prostory v XML
XML versus SGML
Motivace XML

Counter

Na tyto nevýhody v roce 1996 odpovědělo World Wide Web Consortium tím, že započala s tvorbou standardu XML. V zadání tohoto projektu stály tyto požadavky:

  1. XML musí být přímo použítelné na Internetu.
  2. XML musí podporovat široká škála aplikací.
  3. XML má být kompatibilní s SGML.
  4. Tvorba programů zpracovávajících XML má být jednoduchá.
  5. Množství volitelných vlastností XML má být co nejnižší, nejlépe nulový.
  6. XML dokument by měl být "čitelný člověkem" a měl by být dostatečně zřejmý.
  7. XML standard má být připraven rychle.
  8. Návrh XML má být formální a stručný.
  9. XML dokumenty mají být snadno vytvořitelné.
  10. XML značkování nemusí být stručné.

Jednotlivé požadavky vyplývali z historického vývoje. Předchůdcem XML je totiž ISO standard SGML. Tento standard však byl velmi komplexní a díky tomu nebylo snadné jej podpořit v plné šíři. Díky jeho komplexnosti nebyl příliš využíván pro Internet a až na některé výjimky nebyl využíván ani při tvorbě aplikací. Standard SGML však již má mnohé vlastnosti XML. Jedná se hlavně o čitelnost dokumentu.

Od standardu SGML vedla již poměrně krátká cesta ke standardu XML. Stačilo zpřísnění standardu SGML a pár formálních úprav a XML bylo na světě. XML dokumenty se tedy liší od SGML dokumentů předně tím, že nedávají uživateli tolik možností jak zapsat jednu věc. Tato striktnost zápisu pak vedla ke splnění většiny dalších požadavků.