Struktura XML dokumentu cs

Úvod
XML
Vývoj značkování
Struktura XML dokumentu
Fyzická struktura dokumentu
Logická struktura dokumentu
Dokument
Jmenné prostory v XML
XML versus SGML
Motivace XML
Běžné syntaktické konstrukce
Znaky
Znaky a značení
Komentáře
Zpracovací instrukce
Části CDATA
Zpracování bílých znaků
Určení jazyka

Counter

XML je zkratkou pro Extensible Markup Language. Již v samotném názvu XML se vyskytuje pojem Markup Language - "značkovací jazyk".

V této části si vysvětlíme, co všechno může a musí obsahovat XML dokument, a jak jej zapsat. Nejprve si vysvětlíme základní součásti, ze kterých se může dokument skládat, a potom přistoupíme k propojení těchto základních součástí do celého dokumentu.

Každý XML dokument je nějak rozčleněn. Toto členění sledujeme na dvou úrovních, a to na úrovni fyzické a na úrovni logické. K fyzické úrovni se vztahuje pojem entita. Entity se mohou na sebe odkazovat. Vstupním bodem celého dokumentu je tzv. „kořenová“ entita nebo entita dokumentu.

Logické členění je pak prováděno pomocí značkování. Značky označují deklarace, elementy, komentáře, znakové odkazy (character references), a zpracovací instrukce (processing instructions).

Aby si dokument zasloužil přívlastek XML, musí být správně logicky a fyzicky strukturován. Musí se jednat o tzv. správně vytvořený XML dokument (Well-Formed XML Document).


  1. Běžné syntaktické konstrukce
  2. Znaky
  3. Znaky a značení
  4. Komentáře
  5. Zpracovací instrukce
  6. Části CDATA
  7. Zpracování bílých znaků
  8. Určení jazyka