JAK SÁZET

Při výsadbě pnoucích dřevin počítáme s tím, že porostou na stanovišti mnoho desítek let, a proto věnujeme této činnosti patřičnou pozornost. Máme-li vybranou vhodnou dřevinu, odpovídající stanovištním podmínkám i našemu záměru, musíme ještě zvolit počet vysazovaných rostlin a vzdálenost vyhloubených jamek podle toho, jestli chceme zeď rostlinou jen přizdobit, nebo nechat porůst celou plochu. K zakrytí jedné strany běžného rodinného domku nebo štítové zdi paneláku by mohla stačit jen jedna vzrůstná rostlina. Lze také skutečně najít staré budovy, kde jedna rostlina zcela porůstá i dvě stěny. Většinou však chceme, aby stěna zarostla co nejrychleji a nemáme také jistotu, že se budou všechny sazenice dobře vyvíjet. Můžeme proto počet vysazených rostlin zvýšit na 2 až 3 rostliny k jedné stěně. Zvyšovat počet ještě víc nemá smysl, jen bychom si zbytečně zvyšovali náklady. Nyní je třeba ještě zvolit správné místo pro vyhloubení jámy pro výsadbu. Naší volbu bude asi komplikovat takzvaný okapní chodníček. Bývá to buďto pruh betonu, nebo řada dlaždic položená kolem podezdívky celého domu. Někdy je tento chodníček úzký a jako chodník určený k chůzi neslouží. Pak je možné bez problémů vysadit sazenice až za něj a výhony převést k fasádě přes něj. Obtížnější je, jestliže se jedná o široký chodník, po kterém se navíc chodí. Pak nezbývá, než probourat těsně u zdi otvory.

Na závětrné straně domu bývá velmi značné sucho, protože dešťové srážky dopadají po většinu roku daleko od zdi. Jestliže zde sázíme a máme k tomu prostorové možnosti, pak raději vyhloubíme jámy pro výsadbu o 40 až 50 cm dál od zdi a rostliny ke zdi zavedeme.

V blízkosti základů bývá obvykle nejrůznější navážka a tak, i když většina pnoucích dřevin není nijak zvlášť náročná, vyhloubíme jámu pro výsadbu vždy o velikosti nejméně 40 x 40 cm a nejméně 40 cm hlubokou a vyplníme jí kvalitní zemí vylepšenou kompostem. Tuto minimální velikost jámy dodržíme vždy, i když se nám bude někdy zdát v poměru k malé sazenici zbytečně veliká. Jak je uvedeno u popisu jednotlivých druhů, nesnášejí některé náročnější dřeviny přemokření a vyžadují vyhloubení ještě hlubší jámy (cca 70 cm) s drenáží na dně. To se týká ale hlavně výsadby u pergol, plotů či zahradních altánů. U budov se můžeme téměř vždy spolehnout na to, že při stavební činnosti došlo k takovým zásahům do terénu, že je budování drenáže zbytečné.

Termín výsadby se bude do značné míry řídit tím, kdy sazenice koupíme. Naprostá většina sazenic pnoucích dřevin je ze školek expedována v kontejnerech (květináčích). Rostliny z kontejnerů, pokud jim při výsadbě neporušíme kořenový bal, můžeme sázet během celého roku. U choulostivějších druhů však uděláme lépe, když je vysadíme na jaře. Rostliny přes léto dobře zakoření a zesílí a pak lépe přečkají první zimu. Pokud výjimečně prodávají některé školky prostokořené sazenice, pak tak činí výhradně v době, která je vhodná pro výsadbu. Takové sazenice musíme vysadit co nejdříve po zakoupení. Před výsadbou je můžeme ještě přes noc namočit do vody. Asi na půl hodiny namáčíme před výsadbou do vody i rostliny v kontejnerech (i s nádobou). Do země je ale sázíme samozřejmě bez kontejneru, ze kterého je opatrně vyklopíme abychom nepoškodili kořenový bal a zem se nám nerozpadla. Jestliže to není možné bez poškození kořenového balu, raději zničíme kontejner. Zálivka ihned po výsadbě je důležitým předpokladem ujmutí a z počátku jí nezanedbáváme ani u těch dřevin, které se později dovedou vyrovnat i se suchým stanovištěm.

Sazenice, které sázíme, bývají většinou velmi mladé. Mladá výsadba je zpravidla méně otužilá a první rok po výsadbě je vhodné chránit všechny rostliny před mrazem. U malých sazenic to není žádný problém. Zasypeme je listím které přikryjeme chvojím nebo rohoží aby ho nerozfoukal vítr. Zásadně ale dřeviny nebalíme do igelitu ani je igelitem nepřikrýváme !

Mladé rostliny po výsadbě se velmi snadno poškodí, a tak nesmíme zapomenout na jejich mechanickou ochranu. Ochraně věnujeme zvláštní pozornost tam, kde si hrají děti anebo kde mají k rostlinám přístup psi. Na ochranu můžeme pamatovat už při výsadbě a vytvořit vyvýšený záhon, nebo rostliny po výsadbě opatříme jednoduchou ohrádkou.