Příroda Strakonicka a okolí.


Obsah
Botanické vycházky po okolí Strakonic
2000 , 2001 , 2002 , 200320042005, 2006, 2007, 2008  .
Měkkýši a Strakonicko.
Mykologická přednáška doktora Cvrčka.
Naučná stezka na Podskalí.
Ochrana přírody na Strakonicku.
Počasí na Strakonicku.
Poznávání stromů a keřů v době, kdy jsou bez listí.
Problematika Národního parku Šumava.
Přehled akcí Šmidingerovy knihovny a ČSOP Strakonice.
Přírodovědná přednáška s doktorem Havlem o motýlech.
Přírodovědná přednáška s Mgr. Jiřím Kadochem o Šumavě.
Přírodovědná přednáška s RNDr. Peclem o ptácích.
Stromy na Strakonicku v roce 1941.
Studánky na Klatovsku v roce 1933.
Studánky na Strakonicku a v okolí.
Zimní návštěvníci na Otavě ve Strakonicích a v blízkém okolí