ČAJOLINKY

FAQ
 
O ČAJI NA STRÁNKÁCH INTERNETU
 
On-line časopis pro milovníky čaje a popularizaci čaje samého
 
NOVINKY GLOSÁŘ TEMA OBČASNÍK RECENZE SLOVNÍK NÁZORY ZPĚT ARCHIV

Odkazy
na stránky věnované čaji
Časté otázky
     Pro ty, kdo se zatím v oboru čajovém orientují jen obtížně, jsem pro začátek připravil do této rubriky několik základních dotazů s odpověďmi, se kterými se často setkáme. Další zajímavé otázky a odpovědi na ně budou postupně zařazovány tak, jak se vyskytnou.

aukce
debaty
(e-)obchody
čajovny
kluby
nadšenci
společnosti
vyhledávače
ostatní

Časté otázky a odpovědi na ně
     Mezi běžně se vyskytující se otázky patří zejména takové, které mají všeobecný charakter. Někdy se otázka týká již úzce vymezeného tematu a v takovém případě můžete zkusit nalézt odpvěď ve slovníku.

OTÁZKA
ODPOVĚĎ

10. 2. 2006  – Proč RSS a k čemu je?

     Zpřístupnění informací z webu pomocí kanálu – tolik stručně. V prvním přiblížení a tudíž velice nepřesně lze říci, že je to něco jako dokonalejší záložka. Technické vysvětlení si zájemci najdou v mnoha pramenech.
     Pro běžného uživatele se nabízí jeden příklad, kdy si může sám přínos RSS vyzkoušet. Pokud používá prohlížeč FireFox aspoň verze 1.5, zjistí, že se mu u některých nalezených webových stránek zobrazí v příkazovém (URL) řádku oranžová ikonka. To je známka toho, že tuto stránku si sám může poklepáním na ní zvolit, aby se sama zařadila do nástrojové lišty pro možnost jejího dalšího snadného vyvolání, protože ikonka zde již má své místo i s krátkým textovým označením.
     O mnoho lépe na tom bude ten, kdo si nainstaluje čtečku RSS, ale její popis a způsob použití je již mimo možnosti a zaměření zdejšího FAQ.
Jak se přepočítávají stupně Fahrenheita na stupně Celsia?
     V americké literatuře a zvyklostech je udávat teplotu ve stupních Fahrenheita.
     Vzorec pro převod zní C=(F-32)x5/9, kde C …teplota ve stupních Celsia a F …teplota ve stupních Fahrenheita.
Je ledový čaj stejně zdraví prospěšný jako horký?
     To je otázka, která snad ještě čeká na uspokojivé vysvětlení. Srovnáváním se zatím nikdo vážněji nezabýval, ale při zachování běžných postupů, které jsou doporučovány, například zde, jsou čaje podávané s ledem přinejmenším osvěžující pro toho, kdo vyžaduje nápoje zchlazené.
     Zdraví prospěšné účinky takového čaje lze s velkou pravděpodobností předpokládat.
Může čaj přijít do styku s kovem?
     Může. Přesto je už při jeho skladování pro uchování vůně a chuťových vlastností mnohem lepší používat nádoby skleněné. Další a neméně důležitou zásadou je vyloučit, či aspoň omezit na nejnižší možnou míru přítomnost kovů také ve stadiu, kdy se ohřívá voda na čaj. Skleněné varné nádobí je pro tyto ůčely téměř ideální. V průběhu přípravy čaje proto nemají místo také kovová sítka a lžičky, které ostatně lze v případě prvém nahradit, a v případě druhém nejsou většinou ani potřeba.
     Uvedené zásady lze označit za obecné a drobné prohřešky proti nim nemusejí ještě znamenat úplné znehodnocení nápoje.
Neglazovaná konvice na čaj a co dělat s novou?
U některých konvic s neglazovaným povrchem uvnitř se u nového výrobku setkáváme s trochu nelibým pachem keramiky. Běžně je to průvodní jev a nemůže být příčinou reklamace. Konvice tohoto druhu je možno zbavit takové nevábné vlastnosti častou přípravou čaje v silné koncentraci. Tím se pak postupně podaří původní pach odstranit.
Co je to fermentace čaje?
Je to zjednodušeně řečeno proces řízené oxidace čajových lístků při výrobě některých typů čaje. Bližší popis podmínek při výrobě mi není znám, a proto nabízím jeden z pramenů, v angličtině, kde je stručně popsána výroba černého čaje.
Jsou čaje, které neobsahují kofein?
Ano. Přísně vzato kofein neobsahují snad jen nečaje – např. rooibos a honeybush. U některých čajů se setkáme s výrobky, které nesou označení „bezkofeinové". Snížit obsah kofeinu v připravovaném čaji lze i postupem, při kterém se krátce po prvním nálevu vylouhovaný čaj vyleje a s ním i podstatné množství kofeinu v něm, další nálev pak poskytne už čaj se sníženým obsahem kofeinu.
Jak připravit Yogi čaj (másalu)?
Čaj označovaný jako Yogi nebo též másala (správněji však chai), připravovaný s použitím k tomu určené směsi koření másala se skutečně vaří, na rozdíl od postupů při přípravě většiny čajů. Vhodné je zachovat pořadí, při kterém se jednotlivé ingredience postupně přidávají do vody. Viz též heslo ve slovníku.
Který čaj je nejlepší?
Snad ten, který byl pečlivě vybrán, s péčí připraven, v příjemném prostředí naservírován a na který si člověk v klidu udělá volnou chvíli.
Který čaj je nejkvalitnější?
Někdo může prohlásit, že ten nejčerstvější po sklizni, někdo zase, že ten nejdražší. Blíže pravdě bude asi názor první, protože cena je závislá na mnoha dalších okolnostech.
 
 



©Petr Novák, CAMENOV@quick.cz