TOPlist

ČAJOLINKY

SLOVNÍK

 
O ČAJI NA STRÁNKÁCH INTERNETU
 

On-line časopis pro milovníky čaje a popularizaci čaje samého

 
NOVINKY GLOSÁŘ TEMA OBČASNÍK RECENZE ZPĚT NÁZORY FAQ ARCHIV


Odkazy
na stránky o čaji

Čajová terminologie

      Čajová terminologie si zasluhuje, aby byla uvedena samostatně, neboť je dosti rozsáhlá. Časem byly zařazeny odkazy na terminologie z dalších oborů, které lze považovat v obecném smyslu za příbuzné.


aukce
debaty
(e-)obchody
čajovny
kluby
nadšenci
společnosti
vyhledávače
ostatní

ABZ.cz: slovník cizích slov

K uspořádání slovníku

      Hesla jsou doplňována podle toho, jak se vyskytne potřeba.
     Výslovnost je uvedena jen tehdy, je-li mi známa a je jen přibližná, neboť nejsou vypsány symboly obvyklé ve slovnících.


Změna 2006/2007 Potvrďte 

Písmeno: Potvrďte 

Další tematicky příbuzné ucelené slovníky:

ČAJ

Urasenke: slovníček pojmů.

Omotesenke of Florida: čajová terminologie.

(1) Čajová terminologie: další obsáhlý seznam pojmů (AJ).

(2) Terminologie k Cha no yu: další stručný seznam pojmů (AJ).

(3) Čajová terminologie: k japonskému čajovému obřadu (AJ).

(3) glossary, k japonskému čajovému obřadu (AJ).

(4) Terminologie: mj. k japonskému čajovému nádobí (AJ).

(5) Japonská čajová terminologie, (AJ).

(6) čajová terminologie Tea Facts ... glossary, (AJ). (24. 3. 2006)

(7) čajová terminologie TEA GLOSSARY, (AJ). (24. 3. 2006)

EasternTea: výkladový slovník pojmů (AJ).

Slovník: anglicko-čínský a čínsko-anglický, 40 000 hesel.

Seznam názvů vybraných čínských čajů.

Glossary: malý slovníček (AJ) k Cha-no-yu.

Názvosloví čajové na stránkách Upton Tea Imports (28. 7. 2006).

Knihy tématicky zaměřené na čaj Tea Book List (26. 1. 2007).

Názvy vietnamských čajů a jejich významy v neoficiálním znění.

OSTATNÍ

Transkripce čínštiny: česky – pchin-jin – anglicky.
Transkripční tabulka pinyin -> CZ: jiná verze tabulky.

Taiwanská transkripce čínštiny, nový taiwanský pinyin. (26. 8. 2005)

Wakan, komplexní nástroj pro studenty japonského a čínského jazyka. (27. 1. 2006)

Keramika (Japonsko): od A do Z – co je co. (AJ)

Seznam pomůcek pro Cha No Yu.

HYPERDICTIONARY.COM: slovník on-line (AJ).

Sváteční dny v Japonsku. (AJ)

Antique Chinese Porcelain Collector's Help and Info Page encyklopedie pro sběratele keramiky. (AJ)

Hostovka – vinařský slovník (11. 11. 2005).

slovníky pro keramiku a jemnou keramiku (8. 12. 2006).

Slovník cizích slov (10. 2. 2006).

Čínská měna a drobné a kurz (9. 6. 2006).

Čínská měna bankovky a mince (5. 1. 2007).

Článek Japanese Ceramics Terminology (9. 2. 2007).

výraz


(výslovnost)

význam

A

aged teas

[eidžid te:s]

označení pro letité či vyzrálé čaje, u kterých bylo dosaženo plné oxidace stárnutím za specifických podmínek, viz např. Pu-Erh

asamushi

 ?

označení (jap.) čaje, který byl při úpravě čajových lístků vystaven parnímu procesu poměrně krátkou dobu; klasický postup (vs. novodobý postup, viz fukamushi) používaný u čajů typu sencha, gyokuro a tencha

B

bílý čaj

 

označení pro čaj, (1) který byl zpracován bez použití napařování, což představuje moderní způsob zpracování vzhledem k historii bílého čaje; s barvou připraveného čaje však nemá název nic společného, podle jiného pramene je bílý čaj při výrobě podroben slabé (20-30 %) fermentaci, (2) někdy se tak označuje kořeněný nápoj, viz (chai), obsahující i určité množství čaje, ale jeho barvu určuje množství do něj přidaného mléka

C

cebei

označení (angl. "tasting cups") pro šálky k ochutnávání čaje a má podobnou funkci jako čajová konvice

cosy

kauzi 

označení pro kryt (lidově zvaný též panenka) konvice, který zabraňuje chladnutí čaje, cosy je výraz britský a cozy se používá na severu amerického kontinentu; viz např. v květnových novinkách v roce 2005 na serveru Tea Connexions

cupan tae

 

irské označení pro šálek čaje

cupping

 

označení pro přípravu směsí obchodních čaje, bývá přirovnáváno k umění nebo nanejvýš zodpovědné činnosti, či ke zručnosti, kterou se lze naučit

Č

čajový domek

 

místo v japonské zahradě (v jejím stinném zákoutí), kam hostitel zve své přátele k čajovém obřadu

čajový klipr

 

námořní plachetnice vyznačující se ve své době neobyčejnou rychlostí; v historii byly klipry používámy pro dovoz čaje z asijské oblastI a velká dopravní rychlost umožňovala docílit zkrácení doby přepravy

červený čaj

 

(1) v Číně používané označení pro čaj, který známe jako čaj černý; (2) je nutno respektovat i v poslední době se vyskytující význam označení pro Rooibos, protože nápoj vyniká červenou barvou

D

dagi

 

název čajové soupravy používané při korejské tradiční přípravě čaje; další informace

Darjeeling

[dardžiling]

v celé této oblasti Indie se pěstuje čaj v tzv. zahradách (plantážích), jejichž počet se blíží stu; obvykle se velikost rozlohy zahrady pohybuje ve stovkách hektarů

dobin

v japonštině pojmenování konvičky na čaj, která má držadlo ve tvaru oblouku nad pokličkou, pro ilustraci několik obrázků; viz vs. kyusu

E

ETC

 

European Tea Committee sídlí v Hamburku (SRN)

F

fermentace

 

proces (správnější označení je oxidace) používaný při výrobě čaje černého a čajů dalších stylů, zde najdete jeho velice stručný popis spolu se zatříděním čajů, pro které se traduje označení fermentované.

flush

[flaš]

v terminologii pěstitelství čaje označení pro vyrašení nových výhonků (úrodu) na čajovém keři

Fukucha

 ?

označení čaje, pro který se používá formální označení Obukucha, (viz příslušné heslo)

Fukamushi

 ?

1. označení (jap.) čaje, který byl při úpravě čajových lístků vystaven parnímu procesu delší dobu; novodobý postup, který se používá asi od roku 1960 (vs. klasický postup, viz asamushi); 2. na www stránkách se dostává takového přívlastku čaji „100% organic sencha“;

G

Gabalong

 ?

japonský čajový styl, vyskytuje se také označení Secha Gabalong (viz také Secha), vyznačující se vysokým obsahem aminokyselin, čehož se dosahuje výrobním postupem, název byl vytvořen pro obchodní účely a je odvozen z lat. názvů tří aminokyselin

gaibei

 ?

označení pro čajový šálek s talířkem a pokličkou

gaiwan

 

označení v Číně (kontinentální) obvyklé pro šálek s pokličkou a podšálkem.; významově podobné viz JuZhong; další popis téhož; přepis gaiwan kolísá a někdy najdete označení guywan

Gongfu

 

viz Kung Fu Cha

grade

[greid]

obecně označování kvality zpracovaného čaje, poněkud jiné je označování pro čaje, z těch nejrozšířenějších, černé (v Číně červené), zelené a oolongy; (1) jeden způsob je typický pro oblasti, které přijaly stupnici používanou v Indi, (2) v Číně se používá zde uvedené označování, (3) jiný způsob se používá k označování čajů japonských;; (4) další, souhrnný pohled na označování kvality listů čaje, (5) jiný, obsažnější popis označování kvality listů čaje

H

Hagi (ware)

 

označení pro japonské stylové čajové nádobí, tato keramika pochází z prefektury Yamaguchi a význačná na ní je bílá (milky) glazura a to, že je z kameniny vypalované při vysokých teplotách

HOTPA-NEPAL

 

Himalayan Orthodox Tea Producers Association of Nepal je nepolitická a nevýdělečná organizace založená s cílem prosazovat ve východním Nepálu klasický způsob pěstování čaje.

Hukamushi

 

označení (jap.) čaje, viz Fukamushi

Hyakunen Cha

 

Japonský bylinný čaj, o jeho významnosti svědčí i to, že k jeho obdivovatelům patří japonská císařská rodina, zde jsou další niformace

hyson

 

čínský zelený čaj se zkroucenými listy, zde se uvádí výslovnost názvu

CH

Chado

 

Cesta čaje, viz Sado

chagra

 

označení pro čajové lístky po vylouhování, nacházíme stránkách nebo zde ze severoamerické oblasti; pozor, v oblasti blíže jihoamerickému teritoriu je to však označení pro honáka dobytka

chahai

 

na stránkách je to čínské označení opsáno jako "tea sea"; vzletné označení pro veškeré keramické a porcelánové nádoby používané při podávání čaje

chachen

 

označení pro podstavec používaný při přípravě čaje způsobem gongfu (viz Kung Fu Cha)

chai

 

nápoj obvyklý v Indii, připravuje se vařením směsi koření másala a čaje ve vodě a mléce; receptů na přípravu je hodně, zde např. jeden

chaire

 

uzavřená keramická nádobka, dóza (1) na uchovávání čaje koicha, používaného při japonském čajovém obřadu, podle popisu; (2) jinde se v kategorii architecture / tea houses vyskytuje popis – A tea caddy, usually ceramic, used to hold strong tea at a tea ceremony; jako jeden z mnoha dalších lze uvést odkaz na sbírkový předmět Japanese Tobi Seiji Chaire Celadon Tea Jar, jinde v přepisu Cha-ire

chaki

 

dřevěná dóza na uchovávání čaje usucha používaného při japonském čajovém obřadu, (1) podle pramene významově blízké termínu Natsume – 'Natsume' is specifically a jujube-shaped chaki; (2) jinde se v kategorii architecture / tea houses vyskytuje popis – 1 General term for tea-ceremony utensils. See chadougu. 2 Also usuchaki, natsume.

Chanoyu

[čanoju] 

označení, též Cha-no-yu, pro japonský čajový obřad; na stránkách www.urasenke.cz je uveden malý slovník obsahující pojmenování řady propriet používaných při obřadu; čajovým obřadem se zabývá též pojednání An Anthropological Perspective on the Japanese Tea Ceremony; celý seznam odkazů se vztahem k Chanoyu je zde a začíná u školy Urasenke.

chapan

 

označení pro (angl. tea trays) podnos ze dřeva nebo mengzhong bambusu pro zachycení přebytečné vody při podávání čaje. Výrobky z Taiwanu jsou velice kvalitní, o čemž svědčí i to, že lakování mívá až pět vrstev

chashitsu

 

označení pro místnost nebo domek vyhrazený pro konání japonského čajového obřadu

chawan

 

šálek, který se používá při japonském čajovém obřadu; o jeho tvaru a barevném provedení si lze udělat představu z vyobrazení několika mistrovských kousků

Chungjak

 

v Koreji se traduje jako označení pro čaj sklízený po dni Ipha, který připadá podle korejského kalendáře na 5.-6. května; v souvislostech viz též hesla Sejak a Ujon

J

JAS

 

JAS – Japan Agriculture Standards. Instituce pověřená japonským ministerstvem zemědělství, lesnictví a rybářství udělováním značky kvality

JONA

 

Japan Organic & Natural Food Association

JuZhong

 

označení, někdy též pouze Zhong, v Číně (jižní oblasti vč. Hong Kongu) obvyklé pro šálek s pokličkou a podšálkem; významově podobné heslo viz Gaiwan

K

kabusecha

 

označuje japonský čajový styl vyznačující se tím, že pochází ze sklizně z keřů, které byly, podobně jako v případě čaje gyokuro, na 14 až 20 dnů zastíněny, čaj patří stylem napůl mezi Shincha a Gyokuro

Kamairicha

 

též Kamairi-cha, označuje japonský čajový styl, zvláštní je tím, že se při jeho výrobě používá metoda obvyklá v Číně, a proto bývá označován jako ‘Chinese green tea’, jak se uvádí

kofein

 

v kávě obsažený alkaloid, kterému jsou připisovány povzbuzující účinky; viz též tein

koicha

 

označení pro čaj a styl přípravy čaje matcha, nápoje silného, na rozdíl od obecně doporučovaného slabého (viz usucha); je oproti čaji usucha sladší a jemnější a čajového prášku se při přípravě používá dvojnásobné množství než při přípravě čaje usucha

Kung Fu Cha

 

označení pro „čínský čajový obřad“, v přepisu se vyskytuje též tvar Gongfu apod.; na těchto stránkách najdete jeden z velice pěkně podaných výkladů tohoto pojmu s ilustracemi, jako Gongfu najdete další popis na stránkách Shan Shui Teas; na dalších stránkách je sice jen stručný, ale zato výstižný popis „Gongfu Tea Brewing Method“; nebo zde je použito označení Khong fu cha

kyusu

 

v japonštině pojmenování konvičky na čaj, která má držadlo ve tvaru (většinou) dutého válce na boku konvičky, pro ilustraci několik obrázků, či zde; viz vs. dobin

M

Mao Cha

 

stav čajových lístků v počáteční fázi zpracování a výrobě Pu-erhu

masala

 

viz chai

máta dlouholistá

 

rostlina pěstovaná v celé Severní Africe, používá se k přípravě nápoje nazývaného Le Tuareg, který také obsahuje čaj; botanické zařazení Mentha longifolia (L.) L.; jinak též Marocká máta, Nana

mugicha

 

nápoj označovaný v Japonsku jako čaj a obsahuje podle údajů firmy ječmen "Rokujyo Omugi"; podle dalšího pramene je to druhý nejoblíbenější nápoj v zemi, jiný pramen doplňuje v tvrzeních předchozí

matcha

 [mačča]

čaj používaný při japonském čajovém obřadu, pro jeho výrobu se vybírají ty nejlepší lístky a matcha vzniká jejich rozemletím na pudr; v šálku zvláštním způsobem připravený nápoj tento pudr pak obsahuje; čaj je určen i pro běžné pití, jeden z receptů na přípravu najdete zde; viz též koicha vs. usucha

N

natsume

?

uzavřená nádobka, dóza na uchovávání čaje usucha používaného při japonském čajovém obřadu, více řekne obrázek

O

Obukucha

?

1. O-buku-cha je označení pro japonský čajový styl, má přiblžně tisíciletou tradici jako čaj podávaný na začátku nového roku ve spojitosti s přáním pevného zdraví a štěstí; každý obchodník s čajem připravuje svou variantu, podává se též s chaluhami – Musubi-kobu nebo s nakládanými švestkami – Ume-boshi, 2. zde je další podobný popis s uvedením několika krajových variant podávání čaje Obukucha, 3. zcela zvláštní význam má příprava čaje Obukucha ve škole Urasenke (Konnichian)

OCIA

?

Organic Crop Improvement Association, U.S. certification

OGBA

?

Organic Growers and Buyers Association, Německo

oolong

[úlong]

často používaný přepis označení typu čaje, označení pro čaj polofermentovaný, některé druhy se vyznačují zvláštní lahodnou chutí vzdáleně připomínající oříšky, další způsob přepisu viz wu long

Osmanthus

 

bot. rod Osmanthus čítá asi 32 druhů a jsou to stálezelné keře nebo stromy, z nich se pro použití k ovonění čínských čajů černých (červených) a zelených používá ten s označením „sladký“ (v literárním, básnickém, označení „skořicový květ“), nebo ~ fragrans, rozšířeno je také využití pro kuchyňské účely; použití osmanthu k ovonění čajů je obdobné jako v případech jasmínu, ličí, anebo květů růže, počátky obliby v přidávání vůní čaji se datují do období dynastie Song (960-1279)

oz.=ounce

[aunz]

unce, jednotka hmotnosti, obvykle míněná lékárnická, odpovídající cca 28 g

P

Panyaro

 

označení pro korejský čajový obřad; další informace; další informace z jiného pramene

pomelo

 

citrusové ovoce, vůní z jeho naloupané kůry se nechává navonět oolong (viz též wulong), který tak současně stárne

pouchong

[pučong]

označován tak bývá čínský zelený čaj, u kterého při výrobě proběhla slabá (10 – 20%) oxidace (viz fermentace); pochází však z Taiwanu, z kraje poblíž Taipei, pouchong se chuťově řadí mezi oolongy a čaje zelené; další o pouchongu

Pu-Erh

?

(1) typ čaje pocházející z čínské provincie Yunnan, vyznačuje se zemitou vůní a dosud tajeným způsobem výroby, uvádí se jen, že při výrobě prochází dvojitou fermentací (správněji oxidací - viz též fermentace), má dvě varianty, černou (tmavou) a zelenou, bývá též v lisované formě, je to snad jediný čaj, u kterého se cení jeho stáří (uvádí se až padesát let);
(2) z historického hlediska se rozeznává – starodávný Pu-erh, který se vyráběl v období před dynastií Qing, moderní Pu-erh, jehož výroba spadá od doby konce období dynastií Qing až do sedmdesátých let (dvacátého století) a Pu-erh dnešní. (3) další velice užitečný pramen uvádí mnoho faktů o výrobě Pu-Erhu

R

Rooibos

?

označení pro nápoj, který se připravuje z rostliny (lat. Aspalathus linearis) rostoucí v Jižní Africe, neobsahuje kofein, rostlina začala být pěstována začátkem 20. století

S

Sado

 

též podobně Chado a chaji, pojem, jehož význam zdůraznil čajový mistr Sen Soshitsu, Ura Senke Grand Tea Master XV. a jednoduše opsal jako Cesta čaje ve spojitosti s japonským čajovým obřadem; jiný pramen, podle Nawashi Tatu

Secha

[]

v Japonsku populární čaj, střední třídy s měkkými čajovými lístky, který pochází ze sklízně v době od května do června

Sejak

[senča]

v Koreji se traduje jako označení pro čaj sklízený v mezidobí ode dne Kok-u do dne označovaného jako Ipha, který připadá podle korejského kalendáře na 5.-6. května; v souvislostech viz též hesla Chungjak a Ujon

Sencha

[senča]

označení pro zelený čaj (čajový styl), pocházející z Japonska; podobné označení mají i další čaje dnes již pěstované v řadě dalších zemí

Sen No Rikyu

 

(1522-1591), čajový mistr, položil základy pro vytvoření čajových škol v Japonsku – Ura Senke, Omote Senke a Mushanokoji Senke

setsubun

 

den před začátkem jara podle starého japonského kalendáře, připadá na 3. února

Sha Qing

 

označení procesu (anglicky killing out) – zastavení fermentace čajových lístků ve fázi zpracování a výrobě Pu-erhu

shuifang

 

nádobky (angl. water bowls) používaná k odkládání použitého čaje a přebytečné vody při přípravě čaje způsobem gongfu (viz Kung Fu Cha)

T

Tamakatsura

 

vzácný typ čaje gyokuro, čaj pochází z ručního sběru z oblasti Shirakawa, ležící na horním toku Uji

tein

 

v čaji obsažený alkaloid, kterému jsou připisovány povzbuzující účinky; viz též kofein

tetsubin

 

japonské pojmenování kovové konvičky na čaj, pro ilustraci několik obrázků; viz též dobin nebo kyusu

Tokonome

 

známé japonské keramické dílny (jedny z mnoha dalších), kde se vyrábějí též čajové konvičky

tip

[typ]

v terminologii pěstitelství čaje označení pro právě vyrašený výhonek na čajovém keři

Tsuen

 

Tsuen je jméno rodiny, která v Japonsku (podle zdroje) obchoduje se zeleným čajem již po úctyhodnou dobu 840 let

U

ujishimizu

 

směs čaje matcha a granulovaného cukru (Japonsko)

Ujon

 

v Koreji se traduje jako označení pro čaj sklízený až do dne Kok-u, který obvykle spadá na 20. dubna v roce; v souvislostech viz též hesla Chungjak a Sejak

usucha

 

označení pro čaj a styl přípravy čaje matcha, obecně doporučovaného slabého, na rozdíl od nápoje silného (viz koicha)

W

Wo Dui

?

speciální proces umělého rychlého stárnutí čaje Pu-erh

wu long

[úlong]

jiný způsob přepisu k termínu oolong

Y

Yanagi

 

označení čaje, který je tvořen lístky vytříděnými při výrobě čaje Sencha

YiXing

[íšing]

označení jedinečného typu obvykle neglazovaných čajových konviček vyráběných ze zvláštního druhu hlíny v Číně, vyznačují se neobyčejně propracovaným tvarem a dekorem, staré exempláře mají sběratelskou hodnotu, například tento pramen nabízí základní informace; přepis názvu YiXing a výslovnost kolísá, zde je u hesla použita podle odkazu nebo odkazu dalšího, jindy se uvádí [í:sing]

YOGI čaj

 

označení nápoje obsahujícího čaj, složení má asi podobné jako chai (viz příslušné heslo slovníku); jeho bližší popis najdete na těchto stránkách

yunomi

 

základní druh čajového šálku, jak se uvádí na stránce What's What A to Z

Z

zelený čaj

 

označení čaje, který nebyl podroben oxidaci (jinde označovanou jako fermentaci), proslulé jsou čaje čínské a japonské; na trhu se pod tímto označením vyskytují také konfekční směsi velice často s jasmínem; zcela zvláštní kategorii představují zelené čaje (čínské) yunnanského typu; zelené čaje jednoho označení, typu, např. Sencha, se pěstují jak v Japonsku, tak i v jiných zemích©Petr Novák,
CAMENOV@quick.cz