englishhistorieliteraturalinky

 

 

 

SÉRIE PŘEDNÁŠEK O JAPONSKÉ ARCHITEKTUŘE, DĚJINÁCH A KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

 

 


 

ÚVOD

 

   Historie česko–japonských vztahů na poli architektury je překvapivě dlouhá a bohatá. I přes velkou zeměpisnou vzdálenost mezi oběma zeměmi, zde byli tři významní čeští architekti, pracující v Japonsku během první poloviny 20. století: Jan Letzel, autor světoznámé stavby tzv. “Atomového dómu” v Hirošimě; Antonín Raymond, nejvlivnější osobnost předválečného Japonska, který původně začínal u Franka Lloyda Wrighta s projektem Imperial Hotelu v Tokiu, poté pokračoval mnoha rezidencemi, školami a nemocnicemi (Mezinárodní nemocnice sv. Lukáše na Cukidži, Tokijský golfový klub, budova Reader´s Digest…) a Bedřich Feuerstein, který pracoval v Raymondově ateliéru (velvyslanectví SSSR v Tokiu) a spolupracoval později s japonským funkcionalistickým architektem Kameki Cučiurou.    Mnoho mladých japonských architektů pracujících v jejich ateliérech mělo bezprostřední možnost se zde setkat s nejnovějšími světovými trendy. Na druhou stranu tito tři architekti publikovali v Evropě mnoho zajímavých článků o japonské tradici i současnosti.       Otevření Japonska na začátku období Mejdži odkrylo úžasný poklad japonské architektury, umění a kultury. První japonské barevné dřevoryty v Evropě přitahovaly mnohé impresionistické a secesní umělce, včetně Henry Toulouse Lautreca a Vincenta van Gogha. Proslulý americký architekt Frank Lloyd Wright začlenil japonský otevřený půdorys a asymetrickou kompozici do svých raných prérijních domů, kterými následně významně ovlivnil evropský De Stijl. I v mnoha realizacích Miese van der Rohe můžeme spatřit odraz východní tradice transparence. Po druhé světové válce se japonská architektura stává jedním z nejvitálnějších a nejinspirativnějších příspěvků ke studiu městského prostředí a dodnes je velmi ceněna pro svoji čistotu, estetické a prostorové kvality, vysokou technickou úroveň a citlivost k přírodě.

   

ZÁMĚR

 

Tato série přednášek by měla poskytnout ucelenou informaci o japonské architektuře, dějinách a kultuře studentům českých vysokých škol i široké veřejnosti. (Vzhledem ke skutečnosti, že odpovídající literatura na toto téma v českém jazyce dosud neexistuje.)

   


 

PŘEDNÁŠKY

 

 

1. JAPONSKÁ ARCHITEKTURA I. (do r. 1868)

   

 

Geografická situace, světlo a prostor, kompoziční principy, materiály, konstrukce, zahrada, vymezení. Dějiny tradiční japonské architektury od prehistorie až po období Edo: hrobka, šintoistická svatyně, budhistický chrám (wayo, daibutsuyo, zenový styl), pagoda, obytný dům (styl šinden, šóin), zahrada, hrad, čajový domek, přístavní kultura, rozvoj měst. Včetně podrobného popisu císařské vily Kacura a mauzolea Tóšógú.

 

 

Svatyně Icukušima - brána torii stojící v zálivu, Mijadžima u Hirošimy, 12. století

   

    

Přednáška již proběhla: 22/4 1997  v Japonském kulturním a vzdělávacím středisku v Praze   22/1 1998  v Národním technickém muzeu v Praze   22/4 1998  na Fakultě architektury VUT v Brně   26/5 1999  v Evangelickém sboru v Lounech (společně se zenovou meditací dechu "suizen" pana Vl. Matouška)        Doba trvání: 90 minut, 140 čb. a barevných diapozitivů (pro 2 dia-projektory).

    

     

2. JAPONSKÁ ARCHITEKTURA II. (1868 – 1945) 

   

 

“Westernizace” Japonska,průmyslový rozvoj, kulturní pozadí a politické změny. Conder, Tokijský technický institut a jeho studenti (Tatsuno), architektura období Meiji, japonský barevný dřevoryt v evropském malířství, Wright a Japonsko, vliv japonské tradice na vznik moderní architektury vůbec, „císařský“ architekt Katayama, čeští architekti v Japonsku (Letzel, Raymond, Feuerstein), architekti japonského internacionálního stylu (Yamada, Yoshida, Yamaguchi, Watanabe, Sakakura), japonský „národní“ styl.

 

 

Dům Shröderových - interiér s otevřenými posuvnými dveřmi, Utrecht, G. Th. Rietveld, 1924-25

 

     

Přednáška již proběhla: 14/5 1998  v Národním technickém muzeu v Praze  10/11 1998  na Fakultě architektury VUT v Brně                        Doba trvání: 90 minut, 160 čb. a barevných diapozitivů (pro 2 dia-projektory a video).

   

   

3. JAPONSKÁ ARCHITEKTURA III. (od r. 1945)

   

 

Poválečná obnova měst,průmyslová prefabrikace a návrat k tradici, japonští metabolisté (Kurokawa, Kikutake), vize budoucnosti, technologické město, jazyk post-modernismu, informační společnost. Tange, Mayekawa, Isozaki, Maki, Ando, atd. Realizace zahraničních architektů v Japonsku (Botta, Rossi, Foster, Starck).

 

 

Velký olympijský stadion, Tokio, Kenzo Tange, 1959-64

 

       

Přednáška se uskuteční: na podzim 1999  v Národním technickém muzeu v Praze            Doba trvání: 90 minut, 150 čb. a barevných diapozitivů (pro 2 dia-projektory).

   

   

4. BUDHISTICKÉ CHRÁMY A ŠINTOISTICKÉ SVATYNĚ

   

 

  Úvod do zenového buddhismu přes originální texty doplněné stručným popisem architektury japonského chrámu a svatyně.         "Ó nepostižitelnosti Ó nezřetelnosti ve vás jsou všechny formy! Ó nepostižitelnosti Ó nezřetelnosti ve vás jsou všechny věci! Ó mlhavosti Ó temnoto ve vás se tají všeho podstata."

 

 

Vila Kacura - místo pro umývání čajového náčiní pod střechou čajového domku Šókin-tei, Kjóto, 16. století

 

   

Přednáška již proběhla: 4/12 1997  v Centru křesťanské mládeže v Praze   8/1 a 9/1 1998  na Arcibiskupském gymnáziu v Praze   17/12 1998  na Akademii výtvarných umění, škole konceptuálních tendencí v Praze   7/4 1999  v Městské knihovně v Lounech     Doba trvání: 45 minut, 50 čb. a barevných diapozitivů (pro 1 dia-projektor).

     

     


 

AUTOR

 

 

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, absolvent Fakulty architektury Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze a Akademie výtvarných umění (AVU), školy architektury prof. Emila Přikryla, v Praze a školy konceptuálních tendencí prof. Miloše Šejna; se zvláštním zájmem o mezikulturní vztahy. Autor navštívil několikrát Japonsko, od roku 1991 je členem Česko-japonské společnosti a je schopen komunikovat v češtině, slovenštině, angličtině, francouzštině a ruštině. 

 

projekty

 


 

PUBLIKACE K TÉMATU

 

 

“Japonský vesnický dům (a česká chalupa?)”  v časopise Architekt XLIII, 1997, č. 16-17, str. 62-63  v Kokoro, jaro-léto 1997, str. 20-22 

 

„Arts and Crafts, Frank Lloyd Wright a vliv japonské kultury u počátku moderny“  kapitola (str. 38-40) v: Oldřich Ševčík: „Problémy moderny a postmoderny“,  Vydavatelství ČVUT Praha 1998, 3. přepracované vydání 

 

"Knihy o japonské architektuře a zahradách ve veřejných knihovnách ČR" vlastním nákladem 1998

 

Kontinuita životního prostoru. O vztahu japonské architektury k přírodnímu prostředí. publikováno v: Sborník přednášek: Zahradami napříč Asií, str. 43-48. Vydala Sekce bonsají a zahrad Česko-japonské společnosti, Praha 2001 a v: časopis STAVBA , 2001, č. 3, str.18-21;

 

 

literatura

 


 

REALIZOVANÉ MULTIKULTURNÍ PROJEKTY

 

 

“The place is built…”, Praha 1997 (spolu s Josée Dionne, Frauke Dirksen, Yvette Vašourkovou),  publikováno v časopise Architekt XLIII, 1997, č. 9, str. 5

 

“The Holocaust Memorial”, Jeruzalém 1997 (spolu s Petrem Husákem a Marií-Luisou Miccoli),  publikováno v časopise Architekt  XLIV, 1998, č. 1-2, str. 10-11 

 

  Příspěvek “The Holocaust and ethics in architecture”, na pražském Forum 2000, mezinárodní konferenci intelektuálů, organizované a sponzorované nadací The Sasakawa Peace Foundation. 3-7/9 1997, Pražský hrad.

 

"Table Event", "Cinema Event", "Shouting Event", "Kanji Event" (ve spolupráci s Davidem Mauasem a Adamem Vačkářem - "Action Group"); "Dokument o životních podmínkách místní romské rodiny v Terezíně" (ve spolupráci s Davidem Aronowitschem a Kristou Hegburg). Mezinárodní architektonická dílna "Locating Terezín" v Terezíně, organizovaná Nadací Terezín a Arche Wien, platformou pro mezinárodní projekty, 15-25/7 1999.

 

Mezinárodní interdisciplinární dílna pod širým nebem "Bohemiae Rosa Project", Site Body Exploration III, Český Kras / údolí Berounky, organizována Akademií výtvarných umění v Praze, Nadací Hermit a Centrem pro metamedia v Plasích, Česká republika, 3-16/8 1999

 

Japonská restaurace Koto v Praze: Interiér tatami salonku, grafický styl, internetové stránky (ve spolupráci s Danielem Zissem), léto 1999

 

"Pole vůní". Polyphonic Arts in Prague, Česko-japonský umělecký projekt, Střelecký ostrov, 25-27/8 1999.

 

"Tchechisches Zentrum Berlin": Interiér haly Českého centra v Berlíně, pro Ministerstvo zahraničí České republiky (ve spolupráci s Danielem Zissem). Návrhová fáze.

 


 

 REFERENCE

 

 

Další reference k přednáškám o japonské architektuře vám může podat kulturní sekce japonského velvyslanectví v Praze 1, Maltézské nám. 6, 118 01. Tel. velvysl.: 257533546 nebo přímo kult. sekce: 257011097 a fax: 257532377 nebo kult. sekce 257537720

 


 

SPOJENÍ

 

 

Jestliže Vás tento projekt zaujme, kontaktujte prosím autora, který Vám rád sdělí další podrobnosti.

 

 

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura  Mobil: ++420-(0)723-912666,  E-mail: <okamura@quick.cz> 

 


 

zpět

 


 

Seznam

[CNW:Counter]