Mezníky slovinské literatury 20. století


1900
Dragotin Kette: Poezije
Zofka Kveder: Misterij žene, črtice

1901
Ivan Cankar: Tujci, roman
Ivan Cankar: Za narodov blagor, drama

1902
Ivan Cankar: Na klancu, roman
Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi, drama
Etbin Kristan: Volja, drama

1903
Josip Murn - Aleksandrov: Pesmi in romance
Ivo Šorli: Človek in pol, roman

1904
Ivan Cankar: Hiša Marije Pomočnice, roman
Franc Ksaver Meško: Ob tihih večerih, črtice in novele
Oton Župančič: Čez plan, pesmi

1905
Ivan Tavčar: Izza kongresa, roman

1906
Ivan Cankar: Martin Kačur, roman
Fran Saleški Finžgar: Pod svobodnim soncem, roman

1907
Ivan Cankar: Hlapec Jernej in njegova pravica, povest
Franc Ksaver Meško: Na poljani, roman

1908
Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini šent-florjanski, drama
Oton Župančič: Samogovori, pesmi

1909
Ivan Cankar: Kurent, povest

1910
Ivan Cankar: Hlapci, drama
Ivan Cankar: Bela krizantema, esej

1911
Izidor Cankar: Obiski, portreti slov. umetnikov
Lojz Kraigher: koljka, drama

1912
Milan Pugelj: Brez zarje, novele

1913
Izidor Cankar: S poti, roman
Fran Maselj - Podlimbarski: Gospodin Franjo, roman

1914
Lojze Kraigher: Kontrolor Škrobar, roman
Zofka Kveder: Njeno življenje, roman

1915
Ivan Pregelj: Tolminci, roman
Oton Župančič: Ciciban in še kaj, mladinske pesmi

1916
Alojz Gradnik: Padajoče zvezde, pesmi

1917
Fran Milčinski: Ptički brez gnezda, mladinska povest
Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni, povest

1918
Vladimir Levstik: Gadje gnezdo, povest

1919
Fran Saleški Finžgar: Veriga, igra
Janko Glazer: Pohorske poti, pesmi
Stanko Majcen: Kasija, drama
Ivan Tavčar: Visoška kronika, roman

1920
Igo Gruden: Narcis, pesmi
Ivan Pregelj: Plebanus Joannes, roman
Oton Župančič: V zarje Vidove, pesmi

1921
Fran Saleški Finžgar: Razvalina življenja, drama
Pavel Golia: Večerna pesmarica
Fran Govekar: Svitanje, roman

1922
Ivan Pregelj: Peter Pavel Glavar, roman
Anton Vodnik: Žalostne roke, pesmi

1923
Fran Milčinski: Gospod Fridolin Žolna in njegova družina, satire
Tone Seliškar: Trbovlje, pesmi

1924
Oton Župančič: Veronika Deseniška, tragedija

1925
Anton Novačan: Herman Celjski, drama
Anton Podbevšek: Človek z bombami, pesmi

1926
Alojz Gradnik: De profundis, pesmi

1927
France Bevk: Znamenja na nebu, roman
Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi, drama
Srečko Kosovel: Pesmi
Anton Leskovec: Dva bregova, drama

1928


1929
Bratko Kreft: Človek mrtvaških lobanj, roman

1930
France Bevk: Umirajoči bog Triglav, povest

1931
Juš Kozak: Šentpeter, roman

1932
Božidar Jakac: Odmevi rdeče zemlje, potopis
Miran Jarc: Novo mesto, roman
Juš Kozak: Celica, spominska proza
Bogomir Magajna: Gornje mesto, roman
Ludvik Mrzel: Luči ob cesti, črtice
Tone Seliškar: Nasedli brod, roman
France Vodnik: Borilec z bogom, pesmi
Ivan Zorec: Beli menihi, povest

1933


1934
Louis Adamič: The Native's Return (Z naslovom Vrnitev v rodni kraj prevedeno 1962)
Tone Čufar: Polom, drama
Edvard Kocbek: Zemlja, pesmi
Mile Klopčič: Preproste pesmi

1935
Vladimir Bartol: Al Araf, novele
Mirko Javornik: Pomlad v Palestini, potopis
Miško Kranjec: Os življenja, roman

1936
Miran Jarc: Novembrske pesmi
Anton Ingolič: Lukarji, roman
Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba, mladinska povest
Josip Vandot: Kekec z naših gora, mladinska zgodba

1937
Ludvik Mrzel: Bog v Trbovljah, pravljice
Ilka Vašte: Roman o Prešernu

1938
Vladimir Bartol: Alamut, roman
France Bevk: Kaplan Martin Čedermac, roman
Alojz Gradnik: Večni studenci, pesmi
Miško Kranjec: Kapitanovi, roman
Rudol Kresal: Študent Štefan, roman
Anton Slodnjak: Neiztrohnjeno srce, roman
Vida Taufer: Veje v vetru, pesmi

1939
France Bevk: Pestrna, mladinska povest
Prežihov Voranc: Požganica, roman
Božo Vodušek: Odčarani svet, pesmi

1940
Anton Ingolič: Na splavih, roman
Juš Kozak: Maske, portreti
Miško Kranjec: Povest o dobrih ljudeh
Prežihov Voranc: Doberdob, roman
Prežihov Voranc: Samorastniki, novele

1941
Janez Jalen: Trop brez zvoncev, povest
Mira Mihelič: Obraz v zrcalu, roman
Lili Novy: Temna vrata, pesmi
Anton Vodnik: Skozi vrtove, pesmi

1942
Matej Bor: Previharimo viharje, pesmi
Janez Jalen: Bobri I-III, povest

1943
Jože Dular: Krka umira, roman
Karel Destovnik - Kajuh: Pesmi
Alojz Gradnik: Bog in umetnik, pesmi
Radivoj Rehar: Argonavti I-II, povest

1944
France Balantič: V ognju groze plapolam, pesmi
Matej Bor: Raztrganci, drama
Vida Brest: Šestnajst pesmi
Mirko Javornik: Pero in čas, potopisi in eseji
France Kosmač: Partizanski soneti
Stanko Majcen: Bogar Meho in Marija, povest

1945
Ferdo Godina: Bele tulpike, roman
Prežihov Voranc: Jamnica, roman
Prežihov Voranc: Od Kotelj do Belih vod, potopis
Vitomil Zupan: Andante patetico, novela
Oton Župančič: Zimzelen pod snegom, pesmi

1946
Janko Glazer: Ob jesenskem ekvinokciju, pesmi
Ciril Kosmač: Sreča in kruh, novele
Bratko Kreft: Kranjski komedijanti, komedija
Anton Slodnjak: Pogine naj, pes, roman

1947
Ivan Potrč: Kreflova kmetija, drama

1948


1949
Tine Debeljak: Velika črna maša za pobite Slovence, pesnitev
Edvard Kocbek: Tovarišija, dnevnik
Ferdo Kozak: Profesor Klepec, drama
Ada Škerl: Senca v srcu, pesmi
Prežihov Voranc: Solzice, črtice

1950


1951
Edvard Kocbek: Strah in pogum, novele
Beno Zupančič: Štirje molčeči in druge zgodbe, novele

1952
Louis Adamič: The Eagle and the Root (Z naslovom Orel in korenine prevedeno 1970)
Anton Vodnik: Zlati krogi, pesmi

1953
Ciril Kosmač: Pomladni dan, roman
Kajetan Kovič, Janez Menart, Tone Pavček, Ciril Zlobec: Pesmi štirih

1954
Andrej Hieng, Lojze Kovačič, Franček Bohanec: Novele

1955
Ivan Minatti: Pa bo pomlad prišla, pesmi
Boris Pahor: Mesto v zalivu, roman
Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon, mladinska proza
Igor Torkar: Pisana žoga, drama

1956
Filip Kalan: Veseli veter, esej
Vitomil Zupan: Potovanje v tisočera mesta, mladinska povest

1957
Ruda Jurčec: Ljubljanski triptih, roman
Zorko Simčič: Človek na obeh straneh stene, roman
Cene Vipotnik: Drevo na samem, pesmi
Beno Zupančič: Sedmina, roman

1958
Anton Ingolič: Tajno društvo PGC, mladinska povest
Danilo Lokar: Sodni dan na vasi, novele
Dominik Smole: Črni dnevi in beli dan, roman
Veno Taufer: Svinčene zvezde, pesmi
Saša Vegri: Mesečni konj, pesmi
Dane Zajc: Požgana trava, pesmi
Ciril Zlobec: Ljubezen, pesmi

1959
Mira Mihelič: April, roman
Gregor Strniša: Mozaiki, pesmi
Anton Vodnik: Glas tišine, pesmi

1960
Mimi Malenšek: Temna stran meseca, roman
Janez Menart: Časopisni stihi, pesmi
Alojz Rebula: Senčni ples, roman

1961
Jože Javoršek: Okus sveta, potopis
Kajetan Kovič: Korenine vetra, pesmi
Smiljan Rozman: Mesto, novele
Dominik Smole: Antigona, drama
Leopold Suhodolčan: Skriti dnevnik, mladinska povest
Jože Udovič: Ogledalo sanj, pesmi

1962
Herbert Grün: Pisma iz stolpa, eseji
Primož Kozak: Afera, drama
Miško Kranjec: Mladost v močvirju, roman
Pavle Zidar: Soha z oltarja domovine, novele

1963
Peter Božič: Izven, roman
Jože Ciuha: Okameneli smehljaj, potopis
Edvard Kocbek: Groza, pesmi
Stanko Majcen: Dežela, pesmi
Karel Mauser: Ljudje pod bičem I-III, roman
Janez Menart: Semafori mladosti, pesmi
Ivan Minatti: Nekoga moraš imeti rad, pesmi
Smiljan Rozman: Rozalija in Vrtačnik, noveli
Gregor Strniša: Odisej, pesmi
Dane Zajc: Otroka reke, drama

1964
Ruda Jurčec: Skozi luči in sence I-III, spominska proza
Boris Pahor: Parnik trobi nji, roman
Marjan Rožanc: Topla greda, drama
Ciril Zlobec: Najina oaza, pesmi

1965
Jože Javoršek: Vodnik po Ljubljani, esej
Ignac Koprivec: Pot ne pelje v dolino, roman
Kajetan Kovič: Ogenjvoda, pesmi
Gregor Strniša: Zvezde, pesmi
Tone Svetina: Ukana I-III, roman
Pavle Zidar: Sveti Pavel, roman

1966
Tone Kuntner: Vsakdanji kruh, pesmi
Tomaž Šalamun: Poker, pesmi

1967
Anton Ingolič: Gimnazijka, roman
Edvard Kocbek: Listina, dnevnik
Srečko Kosovel: Integrali, pesmi (Prva objava, 41 let po pesnikovi smrti)
Boris Pahor: Nekropola, roman
Gregor Strniša: Samorog, drama
Pavle Zidar: Oče naš, roman

1968
Vladimir Kavčič: ¦rtve I-III, roman
Ciril Kosmač: Balada o trobenti in oblaku, novela
Lojze Kovačič: Deček in smrt, roman
Primož Kozak: Kongres, drama
Alojz Rebula: V Sibilinem vetru, roman
Tomaž Šalamun: Namen pelerine, pesmi
Rudi Šeligo: Triptih Agate Schwartzkobler, roman

1969
Dušan Jovanović: Znamke, nakar še Emilija, igra
Marko Pogačnik, Tomaž Šalamun,
Franci Zagoričnik, Iztok Geister, Milenko
Matanovič, Vojin Kovač Chubby, Matjaž Hanžek, Slavoj Žižek: Pericarež eracirep, pesniški almanah
Gregor Strniša: Žabe ali prilika o ubogem in bogatem Lazarju, drama

1970
Ivan Mrak: Revolucijska tetralogija, štiri drame (Prva od teh upr. že 1944)
Dimitrij Rupel: Bele vode, novele
Herman Vogel: Ko bom bog postal, pesmi
Pavle Zidar: Tumor, roman

1971
France Forstnerič: Pijani kurent, pesmi
Milan Dekleva: Mushi mushi, pesmi
Primož Kozak: Peter Klepec v Ameriki, esej
Janko Messner: Skurne storije, novele

1972
Kristina Brenk: Deklica Delfina in lisica Zvitorepka, mladinska proza
Lojze Kovačič: Sporočila v spanju, roman
Lojze Kovačič: Resničnost, roman
Kajetan Kovič: Moj prijatelj Piki Jakob, mladinska zgodba
Tone Kuntner: Mrtva zemlja, pesmi
Florjan Lipuš: Zmote dijaka Tjaža, roman
Svetlana Makarovič: Volčje jagode, pesmi
Miha Remec: Delavnica oblakov, drama
Dimitrij Rupel: Čaj in puške ob štirih, roman
Gregor Strniša: Želod, pesmi
Marko Švabič: Sonce, sonce, sonce, novele
Saša Vuga: Vseenost, roman
Franci Zagoričnik: Navodilo za uporabo, konkretna poezija
Pavle Zidar: Sveta Barbara, roman

1973
Valentin Cundrič: Soneti (sonetni venec sonetnih vencev)
Vladimir Kavčič: Zapisnik, roman
Florjan Lipuš: Zgodbe o čuših, črtice
Janez Menart: Srednjeveške balade, pesmi
Mira Mihelič: Plamen ali dim I-III, roman
Miloš Mikeln: Kako se je naša dolina privadila svobodi, zgodba
Tone Partljič: Ščuke pa ni, komedija
Leopold Suhodolčan: Naočnik in očalnik, mojstra med detektivi, mladinska proza
Ivo Zorman: Draga moja Iza, roman
Beno Zupančič: Golobnjak, roman

1974
Branka Jurca: Ko zorijo jagode, mladinska povest
Miško Kranjec: Strici so mi povedali, roman
Svetlana Makarovič: Pelin žena, pesmi
Svetlana Makarovič: Kosovirja na leteči žlici, mladinska povest
Gregor Strniša: Oko, pesmi

1975
Andrej Capuder: Bič in vrtavka, roman
Niko Grafenauer: Štukature, pesmi
Polonca Kovač: Zverinice z Večne poti, mladinska proza
Boris Pahor (skupaj z Alojzem Rebulo): Edvard Kocbek, pričevalec našega časa, esej
Veno Taufer: Pesmarica rabljenih besed, pesmi
Dane Zajc: Rožengruntar, pesmi
Vitomil Zupan: Menuet za kitaro (na 25 strelov), roman

1976
Vladimir Kavčič: Pustota, roman
France Koblar: Moj obračun, spomini
Kajetan Kovič: Labrador, pesmi
Tone Pavček: Poganske hvalnice, pesmi
Anton Slodnjak: Tujec, roman
Branko Šömen: Prekmurski rokopis, pesmi

1977
Iztok Geister - Plamen: Parjenje čevljev, pesmi
Karel Grabeljšek: Nioba, roman
Andrej Hieng: Gozd in pečina, roman
Miroslav Košuta: Selivci, pesmi
Vitan Mal: Sreča na vrvici, mladinska zgodba
France Papež: Zapiski iz zdomstva, esej
Tone Partljič: Vdovstvo Karoline Žašler, filmski scenarij
Rudi Šeligo: Čarovnica iz Zgornje Davče, drama
Ivo Zorman: Stric Benjamin, prvi roman iz ciklusa 5 romanov o družini Bauman

1978
Ervin Fritz: Okruški sveta, pesmi
Drago Jančar: Galjot, roman
Gustav Januš: P(e)S(m)i
Jože Snoj: Jožef ali zgodnje odkrivanje srčnega raka, roman
Dane Zajc: Voranc, drama
Saša Vuga: Erazem Predjamski I-III, roman

1979
Peter Božič: Očeta Vincenca smrt, roman
Andrej Brvar: Osemnajst pesmi plus dodatek
Mate Dolenc: Vampir z Gorjancev, roman
Emil Filipčič: Grein Vaun, roman
Evald Flisar: Tisoč in ena pot, potopis
Taras Kermauner: Staja pod Poncami, izpovedna proza
Marko Kravos: Tretje oko, pesmi
Ace Mermolja: Med kaktusi kuham kavo, pesmi
Žarko Petan: Nebo na kvadrate, črtice
Marjan Rožanc: Ljubezen, roman
Veno Taufer: Ravnanje žebljev in druge pesmi
Josip Vidmar: Obrazi, portreti sodobnikov

1980
Andrej Hieng: Obnebje metuljev, roman
Ivanka Hergold: Nož in jabolko, pripoved
Filip Kalan: Hvalnica igri, esej-triptih
Ciril Kosmač: Tantadruj, novela
Vitomil Zupan: Komedija človeškega tkiva, roman

1981
France Forstnerič: Ljubstava, pesmi
Branko Gradišnik: Zemlja zemlja zemlja, novele
Branko Hofman: Noč do jutra, roman
Dušan Jovanović: Osvoboditev Skopja in druge gledališke igre
Marjan Rožanc: Hudodelci, roman

1982
Andrej Kokot: Kaplje žgoče zavesti, pesmi
Feri Lainšček: Peronarji, roman
Miha Mate: Bosopeta druščina, mladinska povest
Jože Snoj: Gavžen hrib, roman
Ivo Svetina: Bulbul, pesmi

1983
Frank Bükvič: Vojna in revolucija, roman
Niko Grafenauer: Skrivnosti, pesmi
Florjan Lipuš: Odstranitev moje vasi, pripoved
Boris A. Novak: 1001 stih
Tone Pavček: Dediščina, pesmi
Tone Partljič: Moj ata, socialistični kulak, komedija
Žarko Petan: Dvojčka, roman
Bojan Štih: To ni nobena pesem, to je ena sama ljubezen, listi iz dnevnika

1984
Milan Dekleva: Narečje telesa, pesmi
Niko Grafenauer: Palimpsesti, pesmi
Taras Kermauner: Sreča in gnus ali kako kritično razumeti nastanek osebnosti, izpovedna proza
Lojze Kovačič: Prišleki I-III, roman
Vladimir Kovačič: Življenje v glavi, roman
Boris A. Novak: Kronanje, pesmi

1985
Marinka Fritz-Kunc: Janov krik, roman
Drago Jančar: Smrt pri Mariji Snežni, novele
Drago Jančar: Veliki briljantni valček, drama
Marjan Tomšič: Šavrinke, roman

1986
Polde Bibič: Igralec, izpovedna proza
Evald Flisar: Čarovnikov vajenec, roman
Franjo Frančič: Domovina, bleda mati, roman
Lojze Krakar: Romanje v Kelmorajn, pesmi
Jože Snoj: Fuga v križu, roman

1987
Branko Gradišnik: Mistifikcije, novele
Aleš Debeljak: Slovar tišine, pesmi
Matjaž Kmecl: Slovenska postna premišljevanja, eseji

1988
Stanko Majcen: Revolucija, drama (natisnjena 36 let po nastanku)
Rudi Šeligo: Volčji čas ljubezni, drama
Franček Rudolf: Odpiram mlin, zapiram mlin, roman

1989
Alojz Ihan: Igralci pokra, pesmi
Milan Jesih: Soneti
Milan Kleč: Vrba, kratke pripovedi
Andrej Morovič: Bomba la petrolia, roman
Ivo Svetina: Šeherezada, drama
Vlado Žabot: Stari pil, roman

1990
Andrej Blatnik: Menjave kož, kratke pripovedi
Berta Bojetu-Boeta: Filio ni doma, roman
Aleš Debeljak: Minute tišine, pesmi
Lojze Kovačič: Kristalni čas, pripoved
Bogdan Novak: Lipa zelenela je, saga (zamišljena v 13 knjigah, do 1999 izšlo 10 knjig)
Marjan Rožanc: Manihejska kronika, eseji
Marjan Tomšič: Kažuni, novele

1991
Aleš Debeljak: Temno nebo Amerike, eseji
Feri Lainšček: Namesto koga roža cveti, roman
Ivan Mrak: Ivan O., izpovedna proza (objavljeno 60 let po nastanku)
Boris A. Novak: Oblike sveta, pesmarica pesniških oblik
Metod Pevec: Carmen, roman
Marjan Tomšič: Oštrigeca, roman
Sergej Verč: Rolandov steber, roman
Uroš Zupan: Sutre, pesmi

1992
Evald Flisar: Kaj pa Leonardo, tragikomedija
Drago Jančar: Pogled angela, novele
Taras Kermauner: Slovenski čudež v Argentini I-III, eseji
Matjaž Kocbek: Ars amandi, pesmi
Ted Kramolc: Podobe iz arhivov, novele
Miloš Mikeln: Veliki voz, roman

1993
Marij Čuk: Sledovi v pesku, pesmi
Mate Dolenc: Pes z Atlantide, novela
Andrej Hieng: Čudežni Feliks, roman
Milan Jesih: Soneti drugi
Maja Novak: Izza kongresa ali umor v teritorialnih vodah, roman

1994
Mare Cestnik: Hiša za goste, potopis
Drago Jančar: Halštat, drama
Drago Jančar: Egiptovski lonci mesa, eseji
Tone Perčič: Izganjalec hudiča, roman
Vlado Žabot: Pastorala, roman

1995
Berta Bojetu-Boeta: Ptičja hiša, roman
Alojz Ihan: Južno dekle, pesmi
Uroš Zupan: Odpiranje delte, pesmi

1996
Uroš Kalčič: Numeri, roman
France Kralj: Spomini slovenskega umetnika, izpovedna proza (objavljeno 40 let po nastanku)
Maja Novak: Zverjad, novele
Iztok Osojnik: Razglednice za Darjo, pesmi
Jani Virk: Zadnja Sergijeva skušnjava, roman
Vlado Žabot: Volčje noči, roman

1997
Milan Dekleva: Gnezda in katedrale, eseji
Zoran Hočevar: Šolen z Brega, roman
Jože Hudeček: Golobar, roman
Sonja Porle: Črni angel, varuh moj, potopis
Marko Sosič: Balerina, Balerina, roman
Igor Škamperle: Kraljeva hči, roman
Aleš Šteger: Kašmir, pesmi
Saša Vuga: Opomin k čuječnosti, roman

1998
Polde Bibič: Soigralci, esejistični portreti
Marij Čuk: Pena majskega vala, roman
Alojz Ihan: Romanje za dva in psa, roman
Drago Jančar: Zvenenje v glavi, roman
Nina Kokelj: Milovanje, roman
Borut Korun: V porečju Orinoka, potopis
Vinko Möderndorfer: Pokrajina št. 2, roman
Brina Švigelj-Mérat: Con brio, roman
Maja Vidmar: Ob vznožju, pesmi
Jani Virk: Pogled na Tycho Brahe, kratke zgodbe
Dane Zajc: Dol dol, pesmi

1999
Milan Dekleva: Reševalec ptic, kratke zgodbe
Lev Detela: Emigrant, izpovedna proza
Niko Grafenauer: Odtisi, pesmi
Jože Hudeček: Hiše, novele
Tomo Križnar: Nuba: Čisti ljudje, potopis
Dušan Merc: Slepi potnik, roman
Boris A. Novak: Alba, pesmi
Josip Osti: Kraški narcis, pesmi
Tomaž Šalamun: Morje, pesmi

Izbral Janez Kajzer


 

Hlavní stránka - Historie - Geografie - Hudba - Literatura
Malířství - Jazyk - Film - Turistika - Linky