Části CDATA

Úvod
XML
Struktura XML dokumentu
Běžné syntaktické konstrukce
Znaky
Znaky a značení
Komentáře
Zpracovací instrukce
Části CDATA
Zpracování bílých znaků
Určení jazyka

Counter

Představte si situaci, kdy potřebujete napsat část textu která obsahuje hodně znaků, které XML interpretuje jako značky. Pak máte možnost buď příslušné znaky (< a &) nahradit příslušnými entitami, nebo můžete celou sekci označit jako CDATA (Znaková data, Character Data). Tím vlastně řeknete aplikaci zpracovávající daný dokument, že v této části se nemá pokoušet interpretovat žádné znaky kromě znaků, které část CDATA ukončují. Všechny znaky budou brány jako normální text a nikoliv jako značky.

Část CDATA slouží k potlačení interpretace značení. V této části je za značku považována pouze sekvence ukončující CDATA. Vše ostatní je interpretováno jako znaková data.

Část CDATA může být uvedena kdekoliv, kde je očekáván obsah znakových dat. Tato část je uvedena sekvencí <![CDATA[ a ukončena sekvencí ]]>.


              <![CDATA[<poznamka>Vsimnete si, 
              ze pouzivam normalni znackovani, a presto
              nejsou znacky interpretovany </poznamka>]]>
              
              <![CDATA[Vypis programu: (x1<x2) & (x2<x3)]]>
              

Příklad 7: CDATA