Zpracovací instrukce

Úvod
XML
Struktura XML dokumentu
Běžné syntaktické konstrukce
Znaky
Znaky a značení
Komentáře
Zpracovací instrukce
Části CDATA
Zpracování bílých znaků
Určení jazyka

Counter

Zpracovací instrukce (Processing Instructions - PI) umožňují vkládat do dokumentů instrukce pro programy, které budou daný dokument zpracovávat.

Zpracovací instrukce začínají znaky <?. Ihned za nimi následuje cíl pro danou zpracovací instrukci. Jedná se o různé typy procesorů. Cíl instrukce je od instrukce samotné oddělený mezerou. Celá instrukce je ukončena znaky ?>. Například chceme-li aplikaci Cocoon sdělit, že má na daný dokument aplikovat styly xsp učiníme tak instrukcí <?cocoon processing-type="xsp"?>.

XML standard si vyhrazuje pro vlastní potřebu název cíle xml, a to bez ohledu na velikost písmen.