Běžné syntaktické konstrukce

Úvod
XML
Struktura XML dokumentu
Běžné syntaktické konstrukce
Znaky
Znaky a značení
Komentáře
Zpracovací instrukce
Části CDATA
Zpracování bílých znaků
Určení jazyka

Counter

V této části se zaměříme na pojmy, které se v oblasti XML běžně používají. Jedná se o pojem bílý znak (whitespace character), jméno a literál.

Bílými znaky rozumíme znaky, které se zpravidla zobrazují v podobě prázdného místa. Řadíme mezi ně znaky mezera, tabulátor, nový řádek a návrat vozíku.

Jméno je skupina určitých znaků, která se používá k pojmenování značek jazyka XML. Jména se však nemohou skládat z libovolných znaků. Jméno musí začínat písmenem, podtržítkem nebo dvojtečkou. Za prvním znakem jména mohou následovat písmena, číslice, pomlčky, podtržítka, dvojtečky a tečky. Tyto znaky se souhrně nazývají jmenné znaky (znaky využitelné pro tvorbu jména). Speciální význam je přikládán znaku dvojtečka --- ta většinou slouží k vyznačení jmenného prostoru, a je vhodné ji nepoužívat pro jiný účel. Navíc si tvůrci XML vyhradili jména začínající znaky xml pro standard XML. Z tohoto důvodu se nesmí vytvářet vlastní jména začínající touto sekvencí (nehledě na velikost písmen). Značkovací jazyk XML je jazykem, kde záleží na velikosti písmen. Proto jména ZNACKA a znacka jsou rozdílná.

Literály jsou data, kterými zapisujeme obsah interních entit, hodnot atributů a externích identifikátorů (k těmto pojmům se dostaneme později). Důležitý je způsob zápisu literálu. Literál je zapisován jako text v uvozovkách, který neobsahuje znak použitý jako uvozovky. K uvození textu lze použít buď uvozovky (") nebo apostrof ('). Pokud bychom přece jenom chtěli použít stejný znak jako znak uvozovací, pak musíme využít zápisu pomocí entity. Znak " můžeme nahradit entitou " a znak ' můžeme nahradit entitou '.


              "atribut" 
              'atribut' 
              'a holcicka rekla: "Pujdeme do lesa."'
              "a holcicka rekla: 'Pujdeme do lesa.'"
              'a holcicka rekla: 'Pujdeme do lesa''
              "a holcicka rekla: "Pujdeme do lesa""
              

Příklad 4: Platné literály

              'Speaker's phone' - pouzit uvozovaci charakter
              	uvnitr textu 
              

Příklad 5: Neplatné literály