Komentáře

Úvod
XML
Struktura XML dokumentu
Běžné syntaktické konstrukce
Znaky
Znaky a značení
Komentáře
Zpracovací instrukce
Části CDATA
Zpracování bílých znaků
Určení jazyka

Counter

Komentáře sloužili asi prvotně skutečně ke komentování textu. Běžné je však jejich použití i tam, kde nechceme aby určitá část textu byla interpretována. Komentář je při zpracování programem zpravidla vynechán. Komentáře slouží tedy předně autorům dokumentů, aby se ve svých dokumentech vyznali.Komentář začíná znaky <-- a končí znaky -->. Uvnitř komentáře se nikde nesmí objevit sekvence znaků --. Pozor na ukončení komentáře, pomlčky jsou v něm dvě; vyšší počet je považován za chybu a nižší počet neukončuje komentář.


              <!--Tady je správně utvořený komentář -->
              <!--A tady je špatně utvořený komentář s -- uvnitř 
              textu a se špatným ukončením --->
              <!-- A tady ukončím komentář ->, ale skutečný
              konec je až tady -->
              <!-- A taky si všimněte, že zde mohu
              napsat znaky & a < . -->
              

Příklad 6: Komentáře