Zpracování bílých znaků

Úvod
XML
Struktura XML dokumentu
Běžné syntaktické konstrukce
Znaky
Znaky a značení
Komentáře
Zpracovací instrukce
Části CDATA
Zpracování bílých znaků
Určení jazyka

Counter

Pro větší přehlednost dokumentu bývají do textu vkládány bílé znaky, které nejsou významné. Aplikace zpracující XML dokument musí dostávat od XML procesoru data i s bílými znaky, sama se však rozhoduje jak s nimi naloží. Chceme-li aplikaci doporučit, aby u určitých elementů bílé znaky zachovávala, můžeme k tomu použít vyhrazeného atributu xml:space, který může nabývat hodnot preserve (zachovat bílé znaky) nebo default (implicitní nastavení aplikace).

Kromě této vlastnosti mají všechny XML procesory povinnost normalizovat konce řádků na jediný znak ukončující řádek s kódem &#xA.