Znaky a značení

Úvod
XML
Struktura XML dokumentu
Běžné syntaktické konstrukce
Znaky
Znaky a značení
Komentáře
Zpracovací instrukce
Části CDATA
Zpracování bílých znaků
Určení jazyka

Counter

Celý text dokumentu je tvořen ze znaků. Některé části textu jsou však interpretovány jako znaková data, a jiným je přiřazen speciální význam značení. Mezi značení zahrnujeme počáteční a koncové značky elementu, značku prázdného elementu, odkazy na entity a na znaky, komentáře, ohraničení části obsahující znaková data (CDATA), DTD, zpracovací instrukce, deklarace XML a deklarace textu.

Značky začínají znaky < nebo &. Tyto znaky mají význam, který můžeme interpretovat jako, „Já začínám značku“ . Tento význam jim není možné odebrat, a proto, chceme-li je zapsat do textu bez tohoto významu, musíme použít opisu. Opis pro značku & je &amp; a pro značku < je &lt;. Tohoto opisu nemusíme používat v komentářích, zpracovacích instrukcích a v části CDATA.