Určení jazyka

Úvod
XML
Struktura XML dokumentu
Běžné syntaktické konstrukce
Znaky
Znaky a značení
Komentáře
Zpracovací instrukce
Části CDATA
Zpracování bílých znaků
Určení jazyka

Counter

Elementy v dokumentu mohou být psány v různých jazycích. Na základě jazyka se pak mohou mnohé aplikace rozhodovat, jak budou který element zpracovávat. Jazyk je pro element identifikován atributem xml:lang a může být v podelementech překryt dalším výskytem atributu xml:lang. Hodnoty tohoto atributu jsou identifikátory jazyků podle standardu IETF RFC 1766 nebo jeho následníka.