Rodinné centrum Plzeň občanské sdružení
Nejbližší program
Rodinné centrum

Kontakty

Výroční zpráva 2000

Plán činnosti 2001

Výroční zpráva 2001

Plán činnosti 2002

Klub maminek

Program klubu

Klubový časopis

Přednášky

Program přednášek

Dům rodin

S tebou mě baví svět

Rodinné dovolené

Fotoalba

Občanské sdružení RODINNÉ CENTRUM PLZEŇ je dobrovolné, zájmové a nezávislé sdružení osob. Jeho posláním je upevňování, podpora a rozvoj manželského a rodinného života v duchu křesťanských hodnot. O splnění svého poslání usiluje Rodinné centrum následujícími činnostmi:

 • Víkendová setkání a dovolené pro manžele a rodiny
 • Tradiční Vítání léta a Loučení s létem
 • Dovolené rodin v Plasích, Svatém Janu pod Skalou i jinde
 • S tebou mě baví svět (víkendy pro táty s dětmi)
 • Přednášky, vzdělávací kurzy pro členy sdružení i veřejnost
  cyklus přednášek nejen pro manžele (3. úterý v měsíci)
 • Soboty pro manželky
 • Mateřské centrum - Klub maminek
  setkávání každý čtvrtek 8.30 - 11.00 (přednášky, diskuse, cvičení, program pro děti, burzy)
 • Provozování Domu pro rodiny v Těnovicích - rekreační víkendové a týdenní pobyty
 • Spolupráce s jinými institucemi stejného či podobného zaměření.