Rodinné centrum Plzeň občanské sdružení
Nejbližší program
Rodinné centrum

Kontakty

Výroční zpráva 2000

Plán činnosti 2001

Výroční zpráva 2001

Plán činnosti 2002

Klub maminek

Program klubu

Klubový časopis

Přednášky

Program přednášek

Dům rodin

S tebou mě baví svět

Rodinné dovolené

Fotoalba

Přednášky nejen pro manžele

učebna biskupství od 20 hodin


2003

11.3.2003

PhDr. Petr Goldmann Uprostřed cesty (úkoly životní cesty ve středním věku)

21.1.2003

MUDr. Mgr. Ludmila Stajnerová Křesťanská dospělost v manželství

2002

7.11.2002

P. Aleš Opatrný Strach ve výchově

16.4.2002

PhDr. Petr Goldmann Manželství v roce 1802 a 2002 (jak se změnilo manželství během 200 let)

19.3.2002

PhDr. Jaroslav Šturma Neklidný svět, neklidné děti
(naše rodiny nežijí ve vzduchoprázdnu, jsou vystaveny vlivům světa, který je mnohdy charakterizován spěchem, neklidem a povrchností. Tato přednáška má být zastavením a zamyšlením nad tím, co je v životě rodiny a ve výchově skutečně podstatné a jak se vlivům zneklidňujícího světa bránit)

PhDr. Jaroslav Šturma, psycholog, ředitel Dětského centra Paprsek v Praze, člen Papežské rady pro rodinu, zabývá se problematikou výchovy.


2001

16.1.2001

P. Tomáš Holub: Spiritualita muže a ženy - rozdíly


18.1.2000

PhDr. Jaroslav Šturma: Jak být dobrým rodičem - vychovatelem

15.2.2000

P. ing. Aleš Opatrný: Mohou věřící rodiče vychovat věřící děti?

21.3.2000

PhDr. Petr Goldmann: Konflikty - koření života?

21.11.2000

Mgr. Jana Fellnerová: O domácí škole
ředitelka Vyšší odborné pedagogické školy ve Svatém Janu pod Skalou, přední česká odbornice v oblasti pedagogiky a domácí školy přednáší o experimentu posledních dvou let - možnosti učit své děti doma


1999

19.1.1999

PhDr. Pavel Říčan: O násilí v nás a kolem nás

9.2.1999

Jiří Černý: Manželství jako duchovní cesta

16.3.1999

PhDr. Petr Goldmann: Bít či nebít (odměny a tresty ve výchově)

20.4.1999

P. ing. Aleš Opatrný: Jak předělat svého životního partnera?


1998

20.1.1998

PhDr. Petr Goldmann: O významu rodinných rituálů

17.2.1998

PhDr. Miloslav Kotek: Co najdeme v bibli o výchově

28.4.1998

PhDr. Iva Bernardová: Dítě - škola - rodina

19.5.1998

PhDr. Petr Goldmann: Úloha otce v rodině

16.6.1998

kavárna Na dvorku

5.9.1998

ThDr. Jiří Skoblík: Etické momenty života rodiny

20.10.1998

PhDr. Jiří Kovařík: Jak se mění česká rodina (rodina ve světle výzkumů)

17.11.1998

Gustav Černý: Naše děti a drogy


1997

21.1.1997

P. Petr Hruška: Svátost smíření v manželství

11.2.1997

PhDr. Petr Goldmann: Dvojí přístup k rodičovství (Lze se dorozumět s novorozenci?)

15.4.1997

MUDr. Slavoj Brichcín: Manželství očima sexuologa

21.10.1997

Prof. Jaro Křivohlavý: Sociální komunikace v rodině

18.11.1997

ThDr. Michael Slavík: Jak žít vztah k Bohu v manželství

16.12.1997

P. Petr Hruška: Jak to ten Pavel myslel? (o vztahu muže a ženy v Pavlových listech)


1996

19.11.1996

 PhDr. Petr Goldmann: Jak se navzájem lišíme (o rozdílech mezi mužem a ženou)