Rodinné centrum Plzeň občanské sdružení
Nejbližší program
Rodinné centrum

Kontakty

Výroční zpráva 2000

Plán činnosti 2001

Výroční zpráva 2001

Plán činnosti 2002

Klub maminek

Program klubu

WWW klubu

Přednášky

Program přednášek

Dům rodin

S tebou mě baví svět

Rodinné dovolené

Fotoalba

Klub maminek Plzeňský panenky

učebna biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň


Klub maminek vznikl v roce 1997, v současnosti probíhá pravidelné setkávání 3x týdně, k tomu další jednorázové programy (víkendy a soboty pro maminky – zaměřeny rekreačně či jako vzdělávací či sebepoznávací). Cílem klubu je umožnit setkávání maminek na mateřské dovolené, nabízet jim vzdělávání a přednášky, rozvíjet tvořivost dětí, umožnit kontakt s ženami stejných či podobných zkušeností. To vše s cílem podpory dobré funkce rodiny. Neformální klubová setkávání maminek (a při některých akcích i celých rodin) napomáhají vytváření přátelských vztahů mezi nimi cestou společných aktivit. Maminky na mateřské dovolené často trpí ztrátou kontaktu s dospělými osobami, pocity osamělosti a méněcennosti a celkovou nespokojeností. Klub je důsledně orientován na matku. Za nejdůležitější  považujeme, aby si maminka odnášela posilu a inspiraci, prostřednictvím klubových aktivit mají maminky možnost vhodnou formou kompenzovat své negativní pocity a přispět tak ke stabilitě rodin a pěkné atmosféře v  nich. Vybočení z vžitého stereotypu, který maminkám na mateřské dovolené péče o malé děti často přináší, a získání nových sociálních kontaktů maminek a dětí je pro ně důležitým přínosem. Dále pak společnou zájmovou činností se svými dětmi přispívají velkou měrou k duševnímu, citovému a manuálnímu rozvoji jejich schopností a naplňují tak jejich důležité potřeby. Součástí klubu je i knihovna s literaturou zaměřenou na manželství a výchovu – cca 300 svazků).


Hudební středy - každá středa v měsíci 830 - 1100
Pestré čtvrtky - každý čtvrtek v měsíci 830 - 1200
Duchovní pátky - každý pátek 830 - 1100