Rodinné centrum Plzeň občanské sdružení
Rodinné centrum

Aktuálně

Kontakty

Výroční zpráva 2000

Plán činnosti 2001

Výroční zpráva 2001

Plán činnosti 2002

Klub maminek

Program klubu

Klubový časopis

Přednášky

Program přednášek

Dům rodin

S tebou mě baví svět

Rodinné dovolené

Fotoalba

Adresa:

Rodinné centrum Plzeň, občanské sdružení

nám. Republiky 35, 301 14 Plzeň

tel. 019-7223112; fax 019-7321917

IČO 66365724

č. účtu u IPB 123025216/0300

e-mail: rocep@seznam.cz

Představenstvo sdružení:

Předseda sdružení:

Jednatel:

Účetní:

Revizní komise:

Pavel Linka

Majka Lachmanová

Jindřich Fencl

Jitka Pazderníková, Jiří Macháček, Marcela Váňová