U47.002

Home
Stavba Obrataňky
11.9.2004
21.9.2002
Výlet s T47.018
25.9.1999
Jindřichův Hradec
Nová Bystřice
Stavědlo 4
Stavědlo 5
Stroje
U47.002
Podvalníky
Ohnivé memento
Neuskutečněný projekt
Odkazy
Prameny

Tyto obrázky jsem nafotil 7.července 2003 v "rušňovom depe" Prešov. Jezdil jsem častěji kolem a delší dobu mi trvalo, než mi to došlo... ...že na podstavci je jako lokomotivní pomník úzkokolejná lokomotiva... a že je to malletka.... a že to tedy bude pozůstatek bývalé pionýrské železnice.... a že to tedy musí být U47.002 !
Zopakujme si tedy základní data o tomto stroji:

1911 vyrobena v lokomotivce Hohenzollern Düsseldorf výr.č.394, zakoupena Srbskými státními drahami
28.10.1918 zadržena v transportu kořistního materiálu do Německa, Holešovice-Bubny
prosinec 1920 převzaty zástupcem ČSD od Komise pro věcnou demobilizaci
1925 přeznačena jako U47.002
1959 pionýrská železnice Prešov

Pravda, bližší pohled byl poněkud tristní, mnoho důležitých součástí chybí, ale, zdá se, že v depu podnikli vše, aby z lokomotivy nic neubývalo, zejména boudička je fest zabedněná!

PIC00001.jpg (172434 bytes) PIC00003.jpg (158537 bytes) PIC00004.jpg (165493 bytes)
     
PIC00006.jpg (161517 bytes) PIC00005.jpg (174711 bytes)
Je fakt, že když jsem rejdil kolem této lokomotivy, nemohl jsem se ubránit představě, jak se na jihočeských úzkých zase po létech prohánějí dvě malletky! Pak zase převážil zdravý rozum: kde by se vzal dostatek peněz na opravu takto zdevastovaného stroje... ... ...ale pamatujete, jak vypadala U47.001 za NTM, než ji parta nadšenců opět probudila k životu?
Od U47.002 nás již dělí hranice, ale na její boudičce je stále ČSD! Vzdali by se prešovští tohoto pomníku? Ale na Sigord již nevede ani metr kolejí...