Jindřichohradecké úzké

Home
Stavba Obrataňky
11.9.2004
21.9.2002
Výlet s T47.018
25.9.1999
Jindřichův Hradec
Nová Bystřice
Stavědlo 4
Stavědlo 5
Stroje
U47.002
Podvalníky
Ohnivé memento
Neuskutečněný projekt
Odkazy
Prameny

foto A.Káldy

Jindřichův Hradec je historické město v jižních Čechách, známé svým rozsáhlým renesančním zámkem a malebnou polohou v turisticky atraktivní krajině. Mimoto je také centrem nejrozsáhlejšího českého úzkorozchodného systému, existujícího dosud v původní podobě a délce.

Starší z obou úzkých tratí, 33 km dlouhá lokálka Jindřichův Hradec - Nová Bystřice s rakouským normovým úzkým rozchodem 760 mm byla otevřena 1.11.1897. Devět let poté, 24.12.1906, k ní přibylo 46 km dráhy Jindřichův Hradec - Obrataň. Z úzkorozchodného nádraží v Jindřichově Hradci vedou obě dráhy splečně s jihlavskou traťovou kolejí, s níž tvoří kolejovou splítku. V km 1,9 (stavědlo IV) odbočuje "úzká" trať do Obrataně a v km 2,6 (stavědlo V) do Nové Bystřice.

Obě dráhy vznikly jako soukromé, avšak provoz na nich od jeho zahájení zajišťovaly státní dráhy na účet vlastníka. V roce 1924 byly dráhy zestátněny.

Každá z tratí vlastnila po třech lokomotivách (u ČSD řada U37.0), dvounápravové osobní, služební, poštovní a nákladní vozy  a od začátku provozu také podvalníky. Od počátku až do konce 50-tých let se používala průběžná sací brzda.

Tři z půvpdních lokomotiv byly zrekvirovány c.k.armádou a zmizely nenávratně na balkánských bojiětích 1.světové války. Jako náhrada a posílení stavu se v Jindřichově Hradci ve dvacátých létech objevily postupně 4 kořistní srbské malletky U47.0

Skutečnou revoluci ve vozbě ovšem znamenala dodávka 3 úzkorozchodných věžáků z Tatry Kopřivnice, řady M11.0 v roce 1929. Jejich nasazení nejenže zkrátilo jízdní doby až o třetinu, ale umožnilo i zřízení nových zastáve. Mezi takové nově zřízené "motorové" zastávky patří i legendární Kaproun, kde vlaky zastavují od roku 1930.

Stoupající frekvence si vynutila dodávku 5 větších a výkonnějších čtyřnápravových motorových vozů řady M21.0 - opět z kopřivnické Tatry - v létech 1940 - 1948. Éra motoráků skončila už počátkem 60-tých let v souvislosti s unifikací parku hnacích vozidel.

Z nákladní dopravy začaly parní trakci vytlačovat lokomotivy řady T47.0, vyrobené v pražské ČKD v létech 1954 - 1958. Vynutily si změnu brzdového systému na běžný tlakovzdušný, vytlačily z provozu motoráky i zbylé parní lokomotivy a dodnes na nich leží tíha běžného provozu na obou úzkých.

Až do konce 60-tých let sloužily v osobní dopravě původní dvounápravové vozy, doplněné dvěma kořistními "sasáky" z roku 1914. V roce 1966 dodala Tatra Smíchov vozy řady Balm/u, které zajišťují osobní dopravu dodnes.

Nejnovějšími vozidly na úzkých jsou ovšem podvalníky z vagonky Poprad z let 1987 - 1990, které nahradily zbytek dožívajících podvalníků strého typu, z nichž některé pocházely z počátků provozu.

V létech 1996 - 1997 po delším období nejistoty, zda tato trať bude zachována, přešla do rukou soukromé společnosti JHMD, která na ní provozuje dopravu dodnes (prosinec 2001).

Citováno z článku "Jindřichohradecké úzkokolejky"
Uveřejněného v časopise "Dráha" 10/96

V roce 2006, koncem září, se konaly oslavy 100. výročí severní, obrataňské, větve. Něco fotografií z 1.víkendu (23.-24. září) uvádím na http://udalosti.wz.cz/JHMD2006

Prosím, pokud máte k libovolnému bodu výhrady, upřesňující údaje, obrazové, či jiné materiály, neváhejte! Vaše podněty majlujte na murko@volny.cz , s.k@worldonline.cz nebo 2b@quick.cz 

Stránky jsou součástí projektu DRÁHY. Odkaz na kořenovou stránku projektu naleznete na stránce ODKAZY

webmaster
Saša Káldy