Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity -

katedra francouzského jazyka a literatury

 

Charakteristika a funkce neologismů v prozaických textech Borise Viana

 

DIPLOMOVÁ  PRÁCE

 

 

Autor: Blanka Nová

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Jarmila Jelenová

 

České Budějovice 2001


Úvod
Kapitola 1 - Teoretický úvod
Kapitola 2 - Pěna dní
Kapitola 3 - Červená tráva
Kapitola 4 - Srdcerváč
Kapitola 5 - Vianův styl
Kapitola 6 - Shrnutí
Závěr
Résumé
Poznámky
Seznam užité literatury
Přílohy - Medailónek, obsahy románů Pěna dní, Červená tráva, Srdcerváč
Obsah
Celá práce ve formátu M$ Word (diplomka_doc.zip) je zde

Děkuji  PhDr. Jarmile Jelenové  a Mgr. Drskové za skvělé a trpělivé vedení při vypracování této diplomové práce.

B.N.