Matematika Vzorce

Vypracovala: Lenka Haramulová 9.F

Probíráno

Obrazce Tělesa

Čtverec:

S = a2

O = 4 a

 

Krychle:

S = 6 a2

V = a3

Obdélník:

S = a b

O = 2 (a+b)

 

Kvádr:

S = 2 (a b+b c+a c)

V = a b c

Kruh:

S = p r2

O = 2 p r

 

Koule:

S = 4 p r2

V = 4 p r3 /3

Trojúhelník:

S = a v/2

O = a+b+c

 

Válec:

S = 2 p r2+2 p r v

V = p r2 v

Rovnoběžník:

S = a va

O = 2 (a+b)

 

Jehlan:

S = a2 + Spl

V = a2 v /3

Lichoběžník:

S = (a+c) va /2

O = a+b+c+d

 

Kužel:

S = p r (r+s)

V = p r2 v /3

Vysvětlivky          Vysvětlivky          Vysvětlivky

O ... obvod

S ... obsah (obrazce), povrch (tělesa)

V ... objem

a, b, c, d ... označení stran

 

v, va ... výška, výška na stranu a

p ... konstanta - Ludolfovo číslo (3,14159)

Spl ... obsah pláště

r ... poloměr