HOLAN Sport -  vybavení do přírody


                                               

JAK JSEM VIDĚL JIŽNÍ AMERIKU
CESTOPIS         JANA POLÁKA

Účel stránky

Předmluva

O čem jsem psal?

Kapitoly (obsah):

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ,

9 , 10 , 11 , 12 , 13 ,

14 , 15 , 16 , 17

Prameny

Výdaje

Kontakt

Tato stránka byla vytvořena na podporu publikace a prodeje mé knihy. 

Ano, tak to byl původní záměr, kdy jsem si ve svém optimismu opravdu myslel, že nic není nemožné. Dnešní ekonomická situace ale nutí každého chovat se racionálně tržně. Nikdo nebude jen tak investovat do pochybného projektu. Má nakonec spoustu rozmanitých důvodů. Jednak jsem ještě nic nevydal. Kontakty také nemám. A abych nějakých těch 200.000.- Kč investoval ze svého, tak to se mi také nechtělo. I kdyby se mi s největší pravděpodobností určitá část vrátila...

Tedy, nakonec jsem se rozhodl zveřejnit celý svůj text na internetu. Cestopis je roztříděn do jednotlivých kapitol. Můžete si celý wordovský soubor také stáhnout, nicméně bude bez obrázků. 

Nakonec mi nezbývá než vám popřát pěkné čtení a přitom upozornit, že text neprošel žádnou korekturou a nebyl ani zkrácen. Nepatří totiž zrovna k nejkratším... 

  Předmluva l O čem jsem psal? l Obsah l Výdaje l Kontakt