FITES - Český filmový a televizní svaz -

 

Stanovy

Zpravodaj

Výkonný výbor

Archiv textů

Přehlídka dokumentární tvorby

Další ceny a soutěže

Adresář filmových festivalů

Download

Zajímavé adresy a odkazy

Napište nám!

 

FITES:

Výběr z programu FITESU ve 2. pololetí 2001

prof. Erazim Kohák: O smyslu ČT

Řeč, pronesená Ing. Zdeňkem Formanem na slyšení kandidátů rady ČT

Vyjádření občanské ligy k výsledkům volby Rady ČT

Petice k volbě rady ČT, jejímž spolusignatářem je FITES

Návrh jednacího řádu výkonného výboru Českého filmového a televizního svazu

Dopis Správní radě NFČFT

Stenozáznam 24 čtvrtletníku FITESu

 Seznam kandidátů FITESu do rady ČT s podrobnostmi

Návrh Českého filmového a televizního svazu FITES na kandidáty - členy Rady ČT

Zpráva předsedy výkonného výboru Fitesu za období od 13. března 2000 do 12. března 2000

Zpráva Kontrolní rady FITES pro Valnou hromadu, konanou dne 12. března 2001

 

 Jiné:

Příspěvek Martina Vadase k projednávanému návrhu zákona o rozhlasové a televizním vysílání 

Dva referáty, přednesené na kolokviu PaedF University Hradec Králové 2000:

Alexandr Tomský: Smysl a poslání veřejnoprávních médíí 

Milan Dus: Média, etika a nová (ne)egramotnost 

 

Materiály k situaci kolem České televize

 Dopis členům dabingové sekce a dotazník pro členy

Reakce PR a Promotion České televize na úterní projev JUDr.Valterové v PSP ČR 

Sdělení vedení ČT pracovníkům (8.2.2001)

Otevřený dopis Nezávislé odborové organizace ČT JuDr. Věře Valterové

Zápis ze schůze výkonného výboru FITESU (29.1.2001)

Konfederace umění a kultury - materiál "Kulturní služby"

Přehled projevů mezinárodní solidarity se zaměstnanci České televize

Co se děje v ČT - informační bullentin stávkového výboru (6.2.2001)

Co se děje v ČT - informační bullentin stávkového výboru (2.2.2001)

Dopis zaměstnancům ČT, týkající se vyplacení mezd za leden 2001

Budoucnost televize je v digitálním přenosu - rozhovor Hospodářských Novin s Ivo Mathém

"A všichni měli svou pravdu až do úplného vyhubení" - Otakar Kosek k České televizi

Nekrolog za Českou televizi - Otakar Kosek

 Co se děje v ČT - informační bullentin stávkového výboru (29.1.2001)

Mail, zaslaný poslancům Parlamentu ČR k výběru kandidátů na prozatímního ředitele České televize - 

Návrh na prozatímního ředitele České televize, i  ke stažení

Dopis dvaceti sedmi - právě tolik osobností je podepsáno pod následujícím textem

Výročí bitvy u Lipan také příliš nevzpomínáme - Otakar Kosek

 Podnět FITESU k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání

Návrh na řešení situace v České televizi (O. Kosek a J. Růžička)

Úvaha o krizi v ČT od Jiřího Vanýska

Výzva Českého filmového a televizního svazu FITES Parlamentu České republiky (22.12.2000)

K situaci v České televizi: stanovisko výkonného výboru Českého filmového a televizního svazu FITES (18.12.2000)

ČT - věc veřejná-

-zástupci profesionálů televizní tvorby protestují proti současné situaci kolem České televize

Návrhy zákona o České televizi a texty související -- znění  zákona stávajícího a navrhované změny

Prohlášení MZV ČR k poslednímu vývoji v České televizi

Schválené usnesení Senátu ze dne 3. ledna 2001 k situaci v ČT (stenozáznam)

Dopis V. Čapka FITESU

 

Konference Česká televize: věc veřejná

materiály na jiných místech:

Tisková zpráva ČT

komentář MF ze dne 28. 11. 2000 ke konferenci (nutná bezplatná registrace na serveru Mladé Fronty!)

odezvy z Kavčích hor na předchozí článek

 
a z domácích zdrojů:

komentář režiséra Jiřího Vanýska

referát Jaroslava Vašíčka

komentář Martina Vadase jak ke konferenci, tak článku MF

teze k diskusi pro čtvrtletník FITESu 18. září 2000 v 17,00 v kině MAT na téma: "Pravidla hry" - Martin Vadas